C04 Rehabilitace pacientů s RSDS

28.09.2011 11:13

Autoři/Authors: Kovářová K., Schmoranzová A., Horáčková D., Nosková L., Šalšová J.

Pracoviště/Workplace: ÚCHRaPCH Vysoké nad Jizerou

Délka prezentace/presentation time: 7 min.

Souhrn:

Cíle: Vytvořit přehled o problrmatice RSDS (Reflex Symphatetic Dystrophy Syndrom), popsat mechanismy vzniku, diagnostické a léčebné metody a jaké jsou rehabilitační postupy vhodné pro terapii tohoto onemocnění.

Metodika: Nejprve teoretický popis tohoto onemocnění, mechanismů vzniku a diagnostických a léčebných metod. Dále popis fyzioterapeutických postupů používaných v ÚCHRaPCH Vysoké n. Jiz a prezentace kazuistiky.

Výsledky: Léčba RSDS je dlouhodobá a je nutná spoluprce několika oborů. Efekt fyzioterapie je patrný na prezentované kazuistice.

Závěry: Rehabilitace je nedílnou součástí komplexní terapie RSDS.

 

Summary: not yet available

Vyhledávání