Chirurgie ruky dříve a dnes

29.11.2009 22:38

Sledujeme-li historii a vývoj chirurgie ruky u nás, potom nelze ji nespojit společně i s vývojem na Slovensku. Čeští a slovenští chirurgové totiž pracovali společně a díky Burianově škole svůj vývoj spojují právě s jeho jménem.

    Jak jsem již jednou na symposiu sdělil, vývoj a zájem o chirurgii ruky spadá do poloviny 19. století. Ve Vídni profesor Albert, Čech z Rychnova nad Kněžnou, napsal v roce 1869 příspěvek "K poznání synoviálních pochev šlachových a synoviálních míšků". Do roku 1876 potom další práce k histologii pochev šlachových, případy makrodaktylií na podkladě lipomatosy a v té době zcela novátorský příspěvek k nervové transplantaci. Jeho žák Karel Maydl publikoval v roce 1875 práci o šlachových trhlinách a vymknutí šlach. Sám napsal v češtině "Pozorování protětí dvou nervů na předloktí" a "O sutuře ulnárního nervu".....            čti více zde

Vyhledávání