D01 Úžinové syndromy ruky

28.09.2011 11:48

Autoři/Authors: Cigaňák J., Cigaňák T., Magdin M, Sirotňák J.

Pracoviště/Workplace: MANUS-MED Prievidza

Délka prezentace/presentation time: 7 min.

Souhrn:

Cíle: Ruka ako nesmierne zložitý anatomický i funkčný orgán je často postihnutá niekoľkými ochoreniami. Úžinové syndrómy ruky a karpu tendinózne a nervové sú často v kombinácii a je důležité ich správne diagnostikovať a následne stanoviť správny timing liečby, operácii a rehabilitácie.

Metodika: Autori analyzujú 5-ročné obdobie /2006-2010/ úžinových syndrómov rúk. Každý z pacientov s podozrením na nervové kompresívne syndrómy mal urobené neurologické vyšetrenie s EMG. Časť z nich bolo indikovaných na operácie. Ak mali kombináciu rozdielnej topiky tendinózneho a nervového kompresívneho syndrómu, operácia bola urobená v dvoch dobách.

Výsledky: Za roky 2006-2010 bolo vyšetrených na ambulancii chirurgie ruky v MANUS-MED 25 626 pacientov s ťažkosťami hornej končatiny. Bolo urobených 1126 operácii syndroma canalis carpi, 15 operácii syndroma canalis Guyoni, 858 tendinóznych úžinových syndrómov. 92% pacientov bolo sledovaných pooperačne na ambulancii chirurgie ruky minimálne 3 mesiace. U 22 pacientov boli známky algoneurodystrofického syndromu, ktoré po adekvátnej therapii ustúpili. Známky infekcie bolo u 6 pacientov, avšak nie abscesy. U 1 pacienta s pollex saltans bol po operácii nezlepšený funkčný výsledok pri pokračujúcej ťažkej reumatoidnej artritíde MCP I kĺbu. Reoperácie recidív kompresívnych nervových syndromov nami operovaných sme v danom období nezaznameli.

Závěry: Celistvý pohľad na chirugiu ruky na Slovensku stále chýba aj 22 rokov po nežnej revolúcii. Aj nervové kompresívne syndrómy ruky a karpu sú často riešené neurochirurgom, ortopédom, všeobecným chirurgom, plastickým chirurgom z monopohľadu daného odboru a často bez korelácie komplexného zhodnotenia ochorení ruky. Koncepcia chirurgie ruky na Slovensku je síce v korelácii s WHITE BOOK ON HAND SURGERY IN EUROPE /FESSH/ napísaná a podaná na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky, avšak pre apatiu, nejednotnosť a kritiku "odborníkov" v chirurgii ruky nie je prijatá.

 

Summary: not yet available

Vyhledávání