D07 Výsledky rekonstrukcí n. radialis po poranění

28.09.2011 11:27

Autoři/Authors: Humhej I., Sameš M.

Pracoviště/Workplace: Neurochirurgická klinika, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem o.z., Krajská zdravotní a.s.

Délka prezentace/presentation time: 7 min.

Souhrn:

Cíle: Vyhodnotit výsledky regenerace lézí n. radialis po mikrochirurgické rekonstrukci.

Metodika: Retrospektivně jsme zhodnotili soubor pacientů operovaných na našem pracovišti pro lézi n. radialis v letech 1998-2010. Z 38 operovaných nervů se v 15 případech jednalo o lézi kmene nervu před rozdělením na r. profundus a r. superficialis, v 6 případech byly poškozeny obě větve v oblasti kubity, v 10 případech se jednalo o selektivní lézi r. profundus a v 7 případech o selektivní lézi r. superficialis. End to end mikrosutura byla provedena u 25 případů, u 13 pacientů jsme použili k rekonstrukci n. radialis štěpy z n. suralis.

Výsledky: Prezentujeme výsledky regenerace n. radialis po jednotlivých typech poranění.

 

Summary: not yet available

Vyhledávání