E01 První zkušenosti s náhradou kořenového kloubu palce protézou IVORY / First experience with trapezio-metacarpal prosthesis IVORY

28.09.2011 12:06

Autor/Author: Pavličný R. 

Pracoviště/Workplace: Karvinská hornická nemocnice a.s.

Délka prezentace/presentation time: 7 min.

Souhrn:

Cíle: Zhodnocení krátkodobých výsledků po náhradě CMC kloubu palce ruky necementovanou protézou IVORY.

Metodika: Zhodnocení rtg a klinických nálezů 6-10 měsíců od implantace u 7 pacientů.

Výsledky: Definitivní výsledky a závěr budou zhodnoceny v září 2011.

Závěry: Již nyní v krátkodobém hodnocení protéza IVORY přináší pacientům návrat plné funkce jemné motoriky a nebolestivost kořenového kloubu palce.

 

Summary:

Purpose of the study: Evaluation of short-term results after replacement of the trapezio-metacarpal joint of the thumb by cementless prosthesis IVORY

Methods: Evaluation of clinical and X-ray results of 7 patients 6-10 months after surgery.

Results: All operations led to restoration of function of the hand and painless movement of the thumb. Post-operative X-ray findings are without signs of loosening or migration of the prosthesis components. In these few cases we haven´t recorded a major complication.

Conclusion: In the short-term evaluation this operation brings return of painless movement of the thumb and full function of the hand to patients.

Vyhledávání