E03 Silikonová synovialitida / Silicon synovitis

28.09.2011 12:00

Autoři/Authors: Lutonský, M.(1), Kohout, A.(2)

Pracoviště/Workplace: 1-Ortopedická klinika LF a FN Hradec Králové, 2-Fingerlandův ústav patologie LF a FN Hradec Králové

Délka prezentace/presentation time: 7 min.

Souhrn:

Je determinována sylikonová synovialitida jako nosologická jednotka, která může komplikovat implantace drobných silastikových náhrad kloubů ruky. Je zmíněno obecné řešení těchto situací, popsány klinické případy výskytu a jejich řešení. Na základě literárních a praktických zkušenosti jsou stanoveny obecné závěry pro implantaci drobných sylikonových implantátů ruky.

 

Summary:

Silicon synovitis is an important clinical entity which can complicate silicon implants after arthroplasties of small joints of hand. A number of clinical cases relating to the aforementioned problem have been reported along with their treatment.

General conclusions have been established after arthroplasties with silicon implants of hand on the basis of literature and practical expirience.

Vyhledávání