Endoskopická operace karpálního tunelu

29.05.2011 21:31

    Syndrom karpálního tunelu je velmi časté onemocnění. Jeho konzervativní léčba má pouze malý a dočasný účinek, takže nakonec je nutné provedení operace. V rámci chirurgie ruky je to dokonce operace nejčastější. Uvolnění stísněného nervu je v České republice v drtivě většině prováděno tzv. otevřenou technikou, tedy se vznikem větší či menší jizvy v dlani.

    Nekomplikovaný pooperační průběh je i přes dobré zhojení operační rány velmi často provázen většími či menšími funkčními obtížemi. Ty jsou charakterizovány hlavně bolestí v místě jizvy, nemožností se o dlaň opřít, snížením síly svalového úchopu (neschopnost otevřít uzávěr PET lahve, krájet nožem, vyždímat hadr apod.) a hlavně tzv. pilířovou bolestí. Ta je charakterizována bolestí v místě operační jizvy, vystřelující směrem k palci či malíku, případně na přední plochu předloktí a které je způsobena nedostatečnou stabilitou zápěstí po protětí příčného vazu a ostatních tkání dlaně. Tyto obtíže mohou nezřídka přetrvávat i 3 až 6 měsíců po operaci.

    Většina pacientů podstupujících operační výkon vykonává v běžném životě manuální práci. Proto je pro ně po výkonu velmi důležitá co nejrychlejší funkční úprava a získání schopnosti ruku mechanicky zatěžovat co nejdříve po operaci. Není výjimkou dlouhodobá několikaměsíční pracovní neschopnost nikoli z důvodů nezhojení rány či pooperační komplikace, ale pro neschopnost ruku po výkonu časně mechanicky zatížit. Zvláště pro manuálně pracující pacienty je nutnost dlouhodobé absence v práci velmi nepříjemná a může pro ně mít podstatné ekonomické důsledky.

   Endoskopická operace karpálního tunelu podle posledních zkušeností riziko těchto komplikací významně snižuje. Endoskopický výkon snižuje pooperační bolest a umožňuje rychlejší návrat pacientů do práce. Vlastní výkon se provádí z krátkého řezu na zápěstí, odkud za pomoci speciálního instrumentaria se zabudovanou kamerou se bezpečně a pod kontrolou zrakem protne vaz, bez poranění tkání uložených nad vazem (svalovina dlaně, podkoží a kůže). Právě selektivní uvolnění vazu bez jizvení v ostatních tkání umožňuje rychlejší rekonvalescenci a možnost zatížit manuálně ruku dříve než po klasické operaci.

Vlastní výkon je však finančně o něco náročnější než klasická operace a pacient je nucen operaci částečně hradit.

MUDr.Aleš Fibír

 


...dobrých klinických výsledků a spokojenosti pacientů je dosaženo rychleji, když je použita endoskopická metoda uvolnění karpálního tunelu. Endoskopické operace je bezpečná a účinná metoda léčby syndromu karpálního tunelu...

Trumble TE, Diao E, Abrams RA, Gilbert-Anderson MM. Single-portal endoscopic carpal tunnel release compared with open release : a prospective, randomized trial., J Bone Joint Surg Am. 2002 Jul;84-A(7):1107-15.

...údaje autorů ukazují, že endoskopický přístup k léčbě syndromu karpálního tunelu je bezpečný a účinný. Pacienti byli prokazatelně rychleji schopni se navrátit do práce a prokázáno bylo extrémně nízké procento komplikací...

Schmelzer RE, Della Rocca GJ, Caplin DA. Endoscopic carpal tunnel release: a review of 753 cases in 486 patients. Plast Reconstr Surg. 2006 Jan;117(1):177-85.

Vyhledávání