F04 Radial club hand, naše současné řešení

28.09.2011 13:41

Autoři/Authors: Schmoranzová A. a kol.

Pracoviště/Workplace: Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou

Délka prezentace/presentation time: 7 min.

Souhrn:

Cíle: Korekce postavení deformity radial club hand se v těžkých případech potýká nejen s nedostatkem kožním , ale hlavně s nemožností zápěstí reponovat do osy předloktí kvůli velkému zkrácení měkkých tkání , šlach a nervů .

Metodika: 6 pacientů , věk 1-3 roky K předběžné trakci zápěstí jsme použili zevní distraktor Orthofix MiniRail Multiplan. Tento aparát je možné přesně nastavit podle deformity zápěstí v různých rovinách . Pomalou trakcí dochází k předsazení zápěstí před distální konec ulny . Poté následuje operační korekce .

Výsledky: Během trakce 1x nutnost odstranění aparátu pro nespolupráci rodiny 1x úprava aparátu / změna rovin /, poté úspěšná trakce a operace 4x úspěšná trakce a následná operace

Závěry: Ve všech šesti případech byla po distrakci zápěstí na zevním distraktoru Orthofix Mini Rail operační korekce jednodušší , rychlejší a bez poškození stávajícího skeletu či inervace ruky . Obsluha distraktoru je pro spolupracující rodiče jednoduchá . Nevýhoda zevního distraktoru u dětského pacienta je obtížný dohled na bezpečnost / pády / , vzhledem k ještě značné nestabilitě dítěte . Tento problém částečně řeší současné dlahování při distrakci.

 

Summary: not yet available

Vyhledávání