F07 Deformity palce u spastické ruky

28.09.2011 13:34

Autor/Author: Fialová L.

Pracoviště/Workplace: ÚCHR a PCH Vysoké nad Jizerou, Klinika plastické chirurgie FN Královské Vinohrady Praha

Délka prezentace/presentation time: 7 min.

Souhrn:

Cíle: Zhodnotit výsledky metod při řešení deformit palce spastické horní končetiny.

Metodika: Typická deformita palce je daná dysbalancí svalů spastických (adduktor palce, I.dorsální interosseus, FPB, FPL) a svalů paretických (APL, EPB, EPL). Často se vyskytuje nestabilita základního kloubu s hyperextensí(řasíme volárně) a nedostatek kožní v I.meziprstí. Tento řešíme VYZZ plastikou, zřídka jen Z plastikou. Důležitější je sesun svaloviny na I.MTC a reinserce adduktoru palce. Zkrácený FPL prodlužujeme nejčastěji Z plastikou. Abdukci, extensi palce posilujeme kombinací transferů PL do APL nebo EPB nebo tenodesou APL na BR. Velmi často používáme metodu rerouting EPL. V období 2004/III-2011/IV v souboru 210 pacientů s centrální spasticitou jsme operovali celkem 222 horních končetin, z toho 172 deformit palce - 82% z celkového počtu. Dle etiologie jsme nejčastěji řešili deformity palce u stavů po operacích mozku ve 100%, po encefalitidě v 90% a po centrálních mozkových příhodách v 82%. Při dětské mozkové obrně jsme rekonstruovali palec v 76% a nejméně často po kraniotraumatech v 72%.

Výsledky: 95% pacientů mělo nedostatek kožní v I.meziprstí, v 95% jsme museli sesunovat svaly v I.meziprstí, u všech pacientů bylo třeba posílit abdukci či extensi palce. Abdukce/extense palce se v průměru zlepšila o 30°, čímž se výrazně zlepšil úchop a vytvoření špetky. Pacienti tak mohou uchopovat větší, ale i drobné předměty.

Závěry: V 90% rekonstrukce spastické horní končetiny v I.fázi rekonstruujeme úchop a současně uvolňujeme I.meziprstí. Neexistuje jednoduchá metoda k řešení deformit palce. Vždy kombinujeme uvolnění kůže a spastických svalů s transfery k posílení extense a abdukce palce, ev. se stabilizací základního kloubu palce.

 

Summary: not yet available

Vyhledávání