Funkční výsledek po skalpaci ruky- kazuistika

15.10.2011 18:41

Autoři/Authors: Stiborová Š., Kučerová L., Hýža P., Veselý J., Stupka I., Dvořák Z., Novák P.

Pracoviště/Workplace: KPECh Brno

Souhrn:

Úvod: Skalpace ruky je závažné poranění, které se vyskytuje spíše sporadicky a ve většině případů končí  špatným funkčním výsledkem.

Soubor a metodika: Prezentována je kazuistika pacienta, který při zachycení ruky gumovými válci utrpěl skalpaci ruky s mnohočetnými tříštivými frakturami základních článků prstů. Prokrvení ischemických prstů bylo zajištěno cévními anastomosami ulnárních digitálních arterií s pomocí přemosťujících žilních štěpů a žilní drenáž byla obnovena anostomozou žil na dorzu ruky. Pooperační průběh byl komplikován částečnou nekrozou kožního krytu na dorsu ruky i ve dlani. Kožní defekty ve dlani se zhojily sekundárně  s pomocí použití krytu nemodelujícího proteázy, defekt na dorzu ruky řešen kožním transplantátem. V průběhu celého léčení pac.  Intenzivně rehabilitoval pod dohledem fyzioterapeutů.

Výsledky a závěr: Většina případů skalpace rukou končí špatným funkčním výsledkem, otoky v důsledku lymfostázy  a tuhostí kloubů. Použití moderního vlhkého krytí na rány nám umožnilo rychlejší zhojení rány a tím možnost časné rehabilitace ruky.

Vyhledávání