G01 Digitální arteriální volný lalok

28.09.2011 14:32

Autoři/Authors: Kurial P., Mařík V.

Pracoviště/Workplace: Oddělení plastické chirurgie České Budějovice

Délka prezentace/presentation time: 7 min.

Souhrn:

Cíle: Autoři prezentují digitální arteriální volný lalok, který byl použit jako průtokový s žilní drenáží a-v spojkou u mnohočetného amputačního poranění prstů ruky.

Metodika: Kazuistika

Výsledky: Bylo dosaženo zcela normálního prokrvení laloku bez projevů ischemie nebo kongesce. Hojení bylo primární. Stoprocentní přežití laloku. Optimální kontura a tvar laloku s výborným funkčním výsledkem

Závěry: Arteriální volný digitální lalok u mnohočetného amputačního poranění představuje jednoetapovou finální rekonstrukci při použití konceptu zachování nereplantovatelných tkání. Plně vyhovuje metodice ¨"like to like reconstruction". Nevzniká sekundární defekt. Umožňuje časnou rehabilitaci. Venozní drenáž laloku založená na back-flow z digit arterie je zcela suficientní.

 

Summary: not yet available

Vyhledávání