G08 Kousnutí hadem na ruce - první česká zkušenost

28.09.2011 14:13

Autoři/Authors: Molitor M., Zálešák B., Stehlík D., Deák M., Vinter R

Pracoviště/Workplace: OPECH, FN Olomouc

Délka prezentace/presentation time: 7 min.

Souhrn:

Cíle: Reference o kazuistice kousnutí jedovatým hadem na ruce - management a výsledek.

Metodika: Autoři ve své prezentaci dokumentují kazuistiku kousnutí jedovatým hadem - zmijí útočnou - na pravé dominantní ruce u mladého pacienta.

Výsledky: Poranění zanechává většinou trvalé následky ve formě více či méně omezené funkci ruky.

Závěry: Kousnutí prudce jedovaným hadem na ruce je v naší geografické oblasti vzácné. Po zvládnutí celkové intoxikace zůstává největším problémem řešení devastace tkání v místě uštknutí. Míra devastace je závislá na množství a toxicitě jedu a na složitosti a jemnosti anatomie zasažené části těla. Z tohoto hlediska je ruka jednou z nejvíce zranitelých oblastí. I přes intenzivní celkovou a lokální péči dochází většinou k vážným následkům s invalidizací pacienta.

 

Summary: not yet available

Vyhledávání