G12 Limitovaná fasciectómia pri Dupuytrénovej kontraktúre ťažkého stupňa

28.09.2011 14:02

Autoři/Authors: Šlárko G., Rochová P., Kluka T., Zábavníková M.

Pracoviště/Workplace: Klinika Plastickej chirurgie UNLP Košice

Délka prezentace/presentation time: 7 min.

Souhrn:

Cíle: Skrátenie peroperačného času, urýchlenie skorej funkcie ruky, zníženie nákladov

Metodika: V prípadoch ak je semiflexia prstov viac ako 90 st (MCP+PIP+DIP) pristupujú autori k limitovanej fasciektómii dvomi rezmi. Prvý nad hlavičkou MCC, kde sa robí perkutánna fasciotómia naslepo s redresom. Druhý nad PIP kĺbom s "U" lalokom s bázou distálne, kde sa stále robí vizualizácia oboch NC zväzkov, s následným limitovaným odstránením pruhu pod kontrolou zraku, redresom prsta do extenzie a posunom laloka distálne

Výsledky: V rokoch 2006-2011 boli na Klinike Plastickej chirurgie v Košiciach ošetrení 54 pacienti touto technikou. Výsledky záviseli od stupňa kontreaktúry a stuhnutosti kĺbov. V prípadoch keď po redrese prstov postačovala extenčná dlaha boli lepšie výsledky, v prípadoch keď na fixáciu v extenčnom postavení bol potrebný aj K-drôt boli výsledky horšie.

Závěry: Ide o rýchlu techniku operácií Dupuytrénovej kontraktúry ťažšieho stupňa, hlavne u starých pacientov, ktorí potrebujú mať narovnaný prst len kôli podávaniu rúk, prípadne aby sa im zmestil do rukavice.

 

Summary: not yet available

Vyhledávání