Kniha: Chirurgie zápěstí

05.11.2009 21:44

Dovoluji si Vás upozornit na publikaci, která vyšla v nakladatelství Galén v roce 2006 a chirurgie ruky se týká zcela určitě. Je to nová kniha s názvem:

Chirurgie zápěstí 
Autoři: Jaroslav Pilný, Igor Čižmář et al.
 Popis:

        Problematice zápěstí se v naší literatuře věnuje minimální množství článků a dosud neexistuje práce shrnující danou problematiku. Proto vznikla monografie Chirurgie zápěstí. Autoři v ní předkládají široké ortopedické a traumatologické veřejnosti základní poznatky o biomechanice zápěstí a nastiňují příčiny poškození i následky těchto stavů. Problematika zápěstí je velice široká, proto si tato publikace neklade za cíl postihnout všechna zákoutí chirurgického řešení, ale spíše se snaží zdůraznit poslední poznatky a představit operační postupy, s nimiž mají autoři dobré zkušenosti. Snahou autorů bylo, aby publikace nebyla jen teoretickým materiálem, ale aby se stala prvním návodem lékařům při vyšetření a terapii stavů, které jsou na ortopedických a chirurgických ambulancích časté a nevěnuje se jim patřičná pozornost. Vydáno 2006, 1. vydání, cca 250 s., barevně, 195×225 mm, vázané, ISBN 80-7262-376-1; obj. č.: 2783

Knihu je možno objednat na: https://www.galen.cz/idistrik/obchod/vstup

 

Vyhledávání