Online Self Assessment MCQ Test

11.02.2018 22:15

Evropský diplom v chirurgii ruky organizovaný FESSH existuje od roku 1996. Během této doby probíhal nepřetržitý vývoj, aby se udržela kvalita a úroveň této zkoušky. V roce 2009 byla zkouška uznána a je oficiálně přijímána UEMS. Od té doby tedy jde o oficiální diplom Evropské rady chirurgie ruky (EBHS). Poslední čtyři roky je písemná část zkoušky dostupná online. Zkušební komise FESSH ve snaze umožnit účastníkům se na EBHS zkoušku co nejlépe připravit a ověřit si vlastní znalosti letos poprvé nově zpřístupnila jeden z testů z minulých let na zkoušku online.

Online test se skládá ze 60 otázek. Každá ze 60 otázek má pět odpovědí. Každá odpověď může být označena písmenem true nebo false. Jeden bod je je získán za správnou odpověď a jeden bod je odečten za nesprávnou odpověď. Nezodpovězená otázka znamená nulové body. To je třeba vzít v úvahu při vyplňování testu. Při použití online vyhodnocení pak máte možnost získat přístup k komentářům a/nebo odkazům na literaturu vysvětlující jednotlivé správné odpovědi. Test je zpoplatněn.

Pokud máte zájem, písemný test si můžete vyzkoušet zde:

https://fessh.com/online-self-assessment-examination/

Vyhledávání