Poranění nervů

23.11.2009 14:49

Nervy lidského těla jsou systémem "elektrických drátů" přenášející impulsy z mozku do těla a zpět. Bez těchto "informačních dálnic" bychom nebyli schopni své tělo nijak ovládat. Rozlišujeme nervy motorické, které vedou vzruchy z mozku ke svalům a ovládají tak pohyby těla, a nervy senzitivní, které k mozku přinášejí informace o okolním prostředí - teplota, tlak, bolest apod. Většina nervů je však smíšených a oba typy vláken jsou v nich jen zastoupeny různou měrou. Stejně jako elektrický drát má i nerv svou "izolaci" - tzv. myelinovou pochvu, která ho jednak chrání a jednak se podílí na způsobu vedení vzruchu.

Jak může dojít k poranění?

    Nerv je velmi křehký orgán, který se může poranit nejen ostrým předmětem, ale i tlakem okolí či nadměrným natažením. Výsledkem poranění je pak výpadek hybnosti nervem zásobených svalů a ztráta citlivost v dané oblasti. Zatím co při ostrém poranění nervu dochází k porušení jak vlastního vlákna, tak pochvy, může dojít při tupém poranění (tlak, tah) pouze k přerušení vlákna bez poškození myelinové pochvy. Prognosticky je příznivější druhý způsob, protože po odstranění příčiny poranění lze s velkou pravděpodobností očekávat jeho regeneraci a návrat funkce

Jak se nerv hojí?

    Po kompletním přerušení nervu dochází k odumření té části vlákna, která je od mozku vzdálenější. Část bližší může postupně regenerovat a prorůstat směrem do myelinové pochvy po odumřelém vlákně. Pokud je přerušena myelinová pochva, která i přes chirurgický zákrok dostatečně přesně nenaléhá na dorůstající nervové vlákno, může to zabránit jeho regeneraci. V místě poranění potom dojde ke zbytnění nervu, které bývá na dotek bolestivé. Takto vzniklé "klubíčko" nervového vlákna se nazývá neurom.

Jaké jsou příznaky poranění nervu?

    V závislosti na tom, o jaký nerv se jedná, dojde ke vzniku necitlivosti kůže v oblasti zásobené poraněným nervem (senzitivní nerv), nebo dojde k výpadku funkce svalu, který je ovládán tímto nervem (motorický nerv). Případně dojde k obojímu pokud se jedná o nerv smíšený.

První pomoc

    Pokud zjistíte, že po úrazu (i drobném) kůži na ruce nebo její části necítíte, nebo nejste schopni provést rukou určitý pohyb, který jste před úrazem normálně provedli, jedná se zřejmě o nervové poranění. V tomto případě vyhledejte ihned a bez zbytečného odkladu lékařskou pomoc. Pokud se však příznaky špatné funkce nervu objevují spíše pomalu a plíživě, není nutno ihned spěchat o půlnoci k lékaři. Navštivte v nejbližší době Vašeho praktického lékaře, který Vás případně odešle ke specialistovi.

Jaká je léčba?

    V případě přerušení nervu je nutné provést sešití tohoto nervu a ponechat ho dostatečný čas v klidu, aby mohlo dojít k jeho regeneraci. Pokud je rána významně znečištěna či zhmožděna může být rekonstrukce nervu odložena do zhojení měkkých tkání. Někdy je nutné přemostit ztrátové poranění transplantací nervu ze vzdáleného místa s následkem ztráty citlivosti v odběrové oblasti. Nervové vlákno totiž potřebuje ke správnému zahojení myelinovou pochvu jako oporu, skrze kterou může dorůst do původní velikosti.

    Operace drobných nervů lze provést v místním znecitlivění. Větší nervy se operují v celkové anestézii (narkóze). Nerv se sešívá velmi jemným materiálem a pod mikroskopem (nebo alespoň se zvětšujícími tzv.lupovými brýlemi). Velmi důležité je pečlivé napojení přerušených myelinových pochev na sebe, aby měly regenerující vlákna kudy prorůstat.

    Pokud je nerv správně ošetřen, začíná regenerovat asi po 4 týdnech rychlostí 1 mm za den v závislosti na věku pacienta a dalších faktorech. Znamená to, že přerušený nerv např. v oblasti paže doroste ke konečkům prstů asi za 1 rok. Pocity mravenčení či jakoby píchání jehlou jsou v době hojení velmi časté a po kompletním zhojení ustávají. Jsou známkou regenerace nervu.

    Pokud je porucha způsobena mechanismem, při kterém nedojde k přerušení nervového svazku (myelinových pochev) ale jen nervových vláken, postupuje se jinak.

    Nejdříve je nutno odstranit příčinu poranění pokud přetrvává (útlak, zvýšený tah…) a poté je nutno vyčkat samovolné regenerace. Rychlost prorůstání nervového vlákna je stejná jako v případě kompletního přerušení nervu.

Pooperační péče

    V pooperační péči je kladen důraz na zachování svalové aktivity a plné hybnosti přilehlých kloubů. Při poranění větších nervů se provádí v rámci rehabilitace svalová elektrostimulace. Jedná se o proceduru, při které se dosahuje zatnutí ochrnutého svalu pomocí elektrického proudu. Pokud je totiž sval delší dobu v nečinnosti, zmenšuje se jeho objem, a po určité době se může celý přeměnit na jizevnatou tkáň. Potom by se mohlo stát, že když nerv po čase zregeneruje, nebude už existovat sval, který by mohl ovládat. Pokud má pacient ztrátu citlivosti, je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popálení nebo jiným úrazům v postižené oblasti.

Jaké lze očekávat výsledky

    Návrat funkce postiženého nervu závisí na mnoha faktorech, z nichž zásadní jsou věk pacienta, typ poranění a jeho lokalizace. Při poranění hlavních nervů na ruce (medianus, ulnaris, radialis) se jedná vždy o velmi vážné poranění s rizikem trvalých následků. Proto by vždy měla být léčena specialistou s dostatečnou zkušeností (plastický chirurg, neurochirurg, traumatolog).

Autoři: MUDr.Aleš Fibír, MUDr. Radek Kebrle

Vyhledávání