Poranění šlach extenzorů

23.11.2009 13:01

Ač Vám slovo extenzor zní třeba cize a příliš odborně, označuje tento termín šlachy, bez kterých se na ruce jen těžko obejdete. Extenzory jsou totiž všechny šlachy, které natahují prsty či zápěstí. Pokud na někoho tedy ukazujete prstem tak vězte, že bez normálně fungujícího natahovače (extenzoru) by se Vám to asi nepovedlo.

 

Co to jsou extenzory?

    Jsou to šlachy nalézající se na zadní straně ruky a předloktí, zajišťující natažení prstů ruky a zápěstí. Tyto šlachy jsou napojeny na příslušné svaly předloktí. Tak, jak přecházejí šlachy na jednotlivé prsty, stávají se plochými a tenčími. Na prstech jsou pak tyto šlachy spojeny s drobnými svaly ruky a spolu s nimi zajišťují jemné pohyby prstů a jejich koordinaci.

Jak se mohou extenzorové šlachy poranit?

    Extenzory na ruce se nacházejí těsně pod kůží, v tenkém prostoru mezi ní a kostí, a tam mohou být velice snadno poraněny i z relativně malého řezu. Při pohledu na hřbet ruky je můžete snadno pod kůží najít. (viz obr.1) Převážná část poranění jsou otevřené úrazy. Zavřené poranění prstu může způsobit odtržení šlachy od jejího úponu na kost. Léčba je nezbytná, abychom vrátili ruce její plnou funkci.

Další i když méně častý mechanismus poranění je přerušení extenzoru následkem zánětu kloubu (artritidou) například zápěstí. Tento zánět může tak dlouho narušovat stavbu a výživu šlachy v oblasti zápěstí až dojde k samovolnému prasknutí šlachy (zavřené spontánní ruptuře)

Jak poznám poranění šlachy?

    Extenzory natahují jak zápěstí tak prsty ruky. Pokud po úrazu, typicky řezná rána na hřbetu prstu (viz obr.2), ruky, zápěstí či předloktí (i drobná), nebo i náhle bez zjevné příčiny nejste schopni jeden nebo více prstů (případně zápěstí) natáhnout, měl by lékař myslet i na možnost

šlachového poranění. Které pohyby při poranění nejsou možné závisí na místě a rozsahu poranění, většinou nefunguje šlacha v místě od poranění ke konečkům prstů.

Co mám v tomto případě dělat?

    Pokud si myslíte, že máte přerušen některý z natahovačů na ruce, tak doporučuji navštívit bez zbytečného odkladu lékaře. Většinou chirurga, traumatologa nebo plastického chirurga. Pokud je stav následkem akutního úrazu, případně i s řeznou či tržnou ránou na ruce, navštivte lékaře ihned. Pokud není kůže porušena a porucha hybnosti vznikla bez zjevného úrazu a pokud nemáte ještě jiné obtíže, můžete s návštěvou lékaře vyčkat do dalšího dne. Operaci přerušené šlachy, pokud nejsou poraněny ještě další struktury ruky, je možno provést i druhý den bez zvýšeného rizika.

    Jako první pomoc přikryjte obvazem případnou otevřenou ránu, ruku poté uložte na improvizovanou dlahu a vydejte se k lékaři. Pokud se jedná o rozsáhlejší poranění ruky, nebo pokud jsou přítomna ještě jiná závažná poranění, volejte záchrannou službu.

Jak tato poranění léčíme?

    Každé podezření nebo prokázané přerušení šlachy by mělo být vyšetřeno zkušeným chirurgem. A to bez zbytečného odkladu. Operativní sešití šlachy však již není nutno provádět ihned ("o půlnoci"). Extenzorová poranění by měla být ošetřena do 12-24 hodin po úrazu. Sešití šlachy tedy lze přesunout na klidnější část dne, kdy chirurg má dostatek času k pečlivé operaci. Otevřená poranění a poranění při kterých dojde k přerušení šlachy v jejím průběhu řešíme operativně sešitím šlachy (viz obr.3) a vlastní rány a následným uložením ruky do dlahy.

    Některá zavřená poranění extenzorů (kdy kterých není poraněna kůže) řešíme jen dlahováním. Zastaralá poranění se většinou řeší operativně různými druhy šlachových rekonstrukcí. (viz obr.4)

    Jako prevenci srůstů mezi sešitou šlachou a okolní tkání (jiné šlachy, podkoží, kosti) a pro zajištění klouzání šlachy poté co sroste je nutno začít s časnou rehabilitací. Časné kontrolované (bez tahu na sešitou šlachu) pohyby, případně rovnou dynamická dlaha (viz obr.5), významně zvyšují naději na dobré a hlavně rychlé zhojení. Dynamická dlaha je taková dlaha, která nahrazuje funkci poraněné šlachy elastickým gumovým tahem. Dlaha zasahuje až na předloktí a umožňuje regulované pohyby poraněných prstů, což je důležité pro chráněné hojení šlachy a zároveň jako prevence ztuhnutí znehybněných prstů.

 

Jaké jsou výsledky léčby?

    Pokud je přerušení šlachy způsobeno ostrým předmětem (nůž, sklo atd.), je ošetřeno krátce po úrazu a pokud pacient dobře spolupracuje při rehabilitaci, je možno očekávat rychlé a kompletní zhojení. Naděje na dobrý výsledek se snižuje při velkém zhmoždění okolí šlachy, při současných zlomeninách kostí, nebo při špatné spolupráci při rehabilitaci.

    Poraněná šlacha má silnou tendenci v místě poranění přirůstat k okolí a ke kosti. Tato tendence je ještě zesílena pokud jsou poraněny i ostatní tkáně ruky, hlavně kosti, nebo pokud v průběhu hojení dojde k místní infekci. Také vytvoření tuhé jizvy může bránit obnovení plné pohyblivosti prstu i přes maximální péči. O to důležitější je dobrá spolupráce lékaře s pacientem a časná a kontrolovaná rehabilitace.

    Odtržením nebo přeříznutím úponu šlachy od posledního článku prstu, někdy i s odlomením části kosti, vzniká tzv. kladívkový prst. Poslední článek prstu zde jakoby "přepadává" a nelze ho zcela narovnat (viz obr.2). Netýká se palce, který je tvořen, na rozdíl od ostatních prstů, jen dvěma články. Toto poranění se léčí přiložením na míru zhotovené dlahy, udržující poslední článek prstu v natažení na cca 8-10 týdnů. Při otevřeném poranění se šlacha sešívá. Následně je nutno dlahu nosit trvale a smí se na krátkou dobu sejmout nejdříve po 4 týdnech, Znehybňuje však většinou jen střední a konečný článek takže ruka není úplně vyřazena.

    Po poranění extenzoru nad středním kloubem prstu se při nedostatečném zaléčení může po čase objevit tzv. deformita typu boutonniere. Prst je pak v tomto kloubu ohnutý s nemožností natažení, ale poslední článek natažen být může, dokonce i mírně přetažen na opačnou stranu (hyperextenze). Zavřené poranění se léčí přiložení dlahy na prst v natažení dokud nedojde ke zhojení šlachy. Otevřená poranění vyžadují sešití šlachy a dlahování. Jestliže toto poranění není léčeno, nebo není-li dlaha nošena dostatečně dlouho, může velmi rychle dojít ke ztuhnutí prstu s ohnutím ve středním kloubu. Je nutné nosit dlahu dle instrukcí lékaře dostatečně dlouhou dobu.

Autor: MUDr.Aleš Fibír

Vyhledávání