Přidružená poranění karpu u zlomenin distálního radia

28.09.2011 15:23

Autoři/Authors: Mišičko R.,Meluzínová P.

Pracoviště/Workplace: Traumacentrum, Ústí nad Labem

Souhrn:

Cíle: Cílem práce je zhodnotit četnost a závažnost přidružených poranění karpu u zlomenin distálního radia.

Metodika: Autoři retrospektivně zhodnotili soubor pacientů za rok 2007-2010 se zlomeninou distálního radia, se zaměřením na přidružená poranění zápěstí, zjištěna časně při úrazu, tak ty poranění zjištěna opožděně při dalších kontrolách.

Výsledky: Četnost přidružených poranění zápěstí u zlomenin distálního radia zjištěna v době úrazu a následně ošetřena byla u 11 pacientů z celkového souboru 215 pacientů. U dalších 10-ti pacientů bylo diagnostikováno poranění karpu dodatečně při následných kontrolách.

Závěry: Závažná přidružená poranění karpu u zlomenin distálního radia se často diagnostikují opožděně a můžou výrazně zhoršit celkový funkční výsledek. Jejich celková četnost, i těch méně závažných je nejasná a jejich diagnostika obtížná a kontroverzní.

 

Summary: not yet available

Vyhledávání