Prohlášení

05.11.2009 22:11

Pravidla pro komunikaci s uživatelem

    Za komunikaci s uživateli webu odpovídá MUDr.Aleš Fibír. Pro komunikaci s uživateli je vyhrazena e-mailová adresa ales.fibir@handsurgery.cz Všechny smysluplné připomínky a stížnosti zaslané na tuto adresu jsou vyřizovány do 3 pracovních dnů. Vyřizování e-mailů, zaslaných na ostatní e-mailové adresy zveřejněné na webu, není garantováno!

Ediční politika

    Za veškeré informace zveřejněné na webu odpovídá MUDr.Aleš Fibír. Při tvorbě informací spolupracuje s dalšími kolegy. Všechny lékařské a zdravotnické rady, které jsou sdělovány na této webové stránce, jsou vytvářeny pouze lékařsky nebo zdravotnicky školenými a kvalifikovanými odborníky; jinak je jednoznačně vyznačeno, že nepochází od odborníků, případně zdravotnických organizací. Příspěvky všech autorů procházejí vnitřní kontrolou a jsou viditelně označeny jménem autora v zápatí. Za správnost odborných informací odpovídají příslušní autoři. 
    Informace jsou na stránkách chápány tak, že vztahy mezi lékařem a pacientem jsou podporovány, nikoliv nahrazovány Pokud je to možné a smysluplné, jsou všechny informace na webových stránkách opatřeny odkazy na zdroj nebo odpovídající HTML odkaz. Na stránkách s klinickými informacemi je vyznačeno jasně datum, kdy byla stránka naposledy změněna.
    Všechny zdravotnické informace, uvedené na webu, nejsou a nemohou být považovány za jediné správné a absolutně platné. Vždy mohou částečně vyjadřovat stanovisko, osobní zkušenost či názor autora k dané problematice. Autoři se však zaručují, že uvádějí informace dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, a že informace odpovídají současnému stupni poznání v oboru. Autoři však nepřejímají odpovědnost ani záruky za absolutní platnost nebo dostatečnost poskytnutých informací, nebo za jejich nesprávnou interpretaci. Seznam autorů naleznete zde.

Sponzorovaný obsah a reklama

    Na webu se může vyskytovat sponzorovaný obsah nebo reklama. Případní sponzoři, včetně komerčních a nekomerčních organizací, které poskytly finanční prostředky, služby nebo materiál pro provozování stránek, jsou na webu jasně uvedeni. Případná reklama se vyskytuje pouze ve formě bannerů či sdělení, které jsou jako reklama viditelně označeny. Reklama může být zdrojem finančních prostředků. Reklama a další propagační materiály jsou prezentovány uživatelům takovým způsobem a v takovém kontextu, aby nemohlo dojít k záměně mezi reklamou a originálními informacemi, které jsou poskytovány na webu. Za jasné a zřetelné oddělení sponzorovaného obsahu a reklamy od ostatních informací na webu odpovídá MUDr.Aleš Fibír.

Politika ochrany soukromí

    Na webu jsou shromažďovány jen emailové adresy uživatelů, kteří se přihlásili k odběru Bulletinu. Veškeré tyto údaje a dále údaje zaslané na adresu ales.fibir@handsurgery.cz jsou považovány za důvěrné a nejsou nijak zpracovávány a nebudou použity k jiným účelům ani předány třetím osobám. Na webu je respektována důvěrnost údajů, které se vztahují k jednotlivým návštěvníkům, včetně jejich identity. Provozovatel stránek se zavazuje dodržovat právní požadavky, které existují pro lékařská nebo zdravotnická data v České republice.

Zpracování webu

    Web splňuje specifikaci HTML 4.01 a CSS1.

Vyhledávání