Reflexní sympatická dystrofie (Sudeckova nemoc)

11.01.2010 22:41

Reflexní sympatická dystrofe (RSD) je onemocnění horní končetiny a hlavně ruky, které se projevuje výraznou pálivou bolestí, ztuhlostí, otokem a barevnými změnami kůže. RSD v sobě zahrnuje i jiná, samostatně popisovaná, onemocnění, jako například Sudeckovu dystrofii, kausalgii nebo syndrom rameno-ruka, algoneurodystrofie aj. RSD vzniká poruchou autonomního (vůlí neovladatelného) sympatického nervového systému, který kontroluje mimo jiné prokrvení končetin, činnost potních žláz a tedy i tvorbu a vylučování potu,. Jestliže dojde k hyperaktivitě sympatického nervového systému, objeví se pálivá bolest končetiny, její otok a zvýšená teplota. Když není RSD léčena, může způsobit trvalou ztrátu funkce ruky.

Jaká je příčina?

    U jedné třetiny pacientů je příčina neznámá. Většinou však najdeme nějakou vyvolávající příčinu či spouštěcí faktor, např. úraz, nebo běžnou plánovanou operaci ruky. Mezi další potenciální vyvolávající faktory patří nervový útlak, infekce, nádorové onemocnění, postižení krční páteře či mozková nebo srdeční příhoda. Hlavní příčinou se zdá chorobné vystupňování původně normální aktivity sympatického nervového systému. U koho a proč se toto děje není zatím příliš jasné.

Jaké jsou příznaky?

    RSD má 3 stadia, která se liší stupněm vyjádření jednotlivých příznaků:

Stadium I je akutní, zhruba v trvání do 3 měsíců. Zde jsou hlavními příznaky bolest, otok, zvýšená teplota a výrazné pocení postižené končetiny. Můžeme zde pozorovat i zrychlený růst nehtů a chlupů.. Bolest je většinou popisována jako pálivá a její vysoká intenzita neodpovídá její potenciální příčině. Vytvořený otok zapříčiňuje bolesti kloubů při pohybu a jejich ztuhlost.

Stadium II je dystrofické, trvá zhruba do 12 měsíců, a hlavními příznaky jsou přetrvávající otok s vyhlazením vrásek, teplota kůže je spíš chladnější a nehty na prstech se stávají křehčími. Bolest je chronická, zhoršuje se ztuhlost ruky a postižená oblast je velmi citlivá na obyčejný dotyk.

Stadium III je atrofické a objevuje se zhruba po jednom roce od začátku potíží. Kůže na postižené končetině je bledá, suchá, napjatá a lesklá. Ruka je ztuhlá, klouby minimálně pohyblivé, bolest se může zmenšovat nebo i úplně vymizet a ruka ztrácí svoji funkci.

Jak RSD poznáme?

    Na RSD pomýšlíme v okamžiku, kdy jsou přítomny alespoň 3 z následujících příznaků: bolest a citlivost končetiny, známky změny prokrvení (jak zvýšení tak snížení), otok se ztuhlostí kloubů nebo kožní změny.

Jaká je léčba?

    Časná diagnostika a hlavně včasná léčba je velmi důležitá. RSD léčíme hlavně rehabilitací a medikamentózně, případně chirurgicky. Používají se léky potlačující bolest a úzkost, ovlivňující prokrvení končetiny a vitamíny. Dále se používají obstřiky krčních nervových uzlů (ganglion stellatum). V některých případech se používá aplikace místního anestetika do žil krátkodobě zaškrcené končetiny. Velmi důležitá je hlavně časná a aktivní rehabilitace která však smí být prováděna pouze do bolesti, aby nedošlo k vystupňování „začarovaného kruhu“ patologické cévní aktivity. Úspěšná léčba závisí také na schopnosti pacienta aktivně se do léčby zapojit. Chirurgická léčba se používá většinou v pozdějších stadiích a její výsledky nejsou uspokojivé.


MUDr. Aleš Fibír

Vyhledávání