S01 Není loket jako loket (kazuistika „dětského a dospělého“ lokte)

28.09.2011 15:08

Autor: Jančíková V.

Pracoviště: FN Olomouc

Délka prezentace: 7 min.

Souhrn:

Cíle: Cílem sdělení je navrhnout možný přístup kinezioterapie po frakturách v oblasti lokte. Přednáška proto nabízí 2 kazuistiky, a to rehabilitaci „dětského" a „dospělého" lokte.

Metodika: Přednáška nabízí metodiku kinezioterapie po frakturách v oblasti lokte u dospělého a dětského pacienta.

Výsledky: Náplní sdělení je nejen navržení možného přístupu kinezioterapie po frakturách v oblasti lokte, ale i zhodnocení dosažených funkčních výsledků rehabilitace.

Závěry: Úrazy lokte jsou velmi častým fenoménem jak dětské tak i dospělé populace. Tato poranění jsou vždy doprovázena obavami ze vzniku retrakčních změn. Současné trendy směřují k maximálnímu zkrácení doby imobilizace. Ovšem často dosažené funkční výsledky léčby neodpovídají závažnosti poranění lokte.

Vyhledávání