S02 Funkční výsledky po operaci pro rhisartrozu

28.09.2011 14:56

Autoři: Gregorová E., Pilný J., Holubová M.

Pracoviště: Fakulta ZS, Universita Pardubice

Délka prezentace: 7 min.

Souhrn:

Cílem práce bylo zhodnotit, jaká je soběstačnost pacientů při onemocnění risartrózou, jak se dá léčit a jaká je následná délka rekonvalescence. V současné době je toto onemocnění velice aktuální a rozšířené. Práce se zabývá celkovými příznaky, léčbou převážně operační a následnou rehabilitací. Pro výzkum bylo využito dotazníku DASH score, který mi byl velkou pomůckou nejen pro zjišťování celkových potíží a příznaků, jak před operací ta po ní. V práci bylo zjištěno, že pacienti mají před operací největší potíže s jemnou motorikou ruky, někdy i celé paže. Je to důsledek degenerativních změn na kloubním pouzdru. Nevyhnutelné je operační řešení. Předpokladem bylo, že budou pacienti po zákroku udávat zmírnění obtíží. Toto zjištění se nám potvrdilo, zlepšení nastalo u všech pacientů. Proto lze říci, že nejefektivnější léčbou těžké risartrózy je operace. Závěrem lze konstatovat, že všechny druhy operací byly účinné a měly pro pacienta pozitivní přínos.

Vyhledávání