S03 Avulzní poranění karpu

28.09.2011 14:54

Autoři: Synková T.(1), Pilný J.(2)

Pracoviště: (1) Fakulta ZS, Universita Ústí nad Labem, (2)Fakulta ZS, Universita Pardubice 

Délka prezentace: 7 min.

Souhrn:

Autoři představují raritní poranění zápěstí, při kterém došlo k avulzivnímu vytržení šlach m. abduktor pollicis longus, m. extensor pollicis brevis et longus a odtržení kapsulárních vazů zápěstí, které způsobilo ulnární translaci karpu. Úraz byl řešen operačně, kdy byla provedena rekonstrukce vazů zápěstí a v jedné době provedena transpozice šlachy m. extensor indicis proprius na šlachu m. extensor pollicis longus. Palcem byla zahájená rehabilitace týden od operace a se zápěstím po extrakci K drátů zajišťujících postavení kostí zápěstí.

Vyhledávání