S04 Devastačné poranenia končatín u detí

28.09.2011 14:52

Autor: Gajdošová D.

Pracoviště: DFNsP Banská Bystrica

Délka prezentace: 7 min.

Souhrn:

Cíle: Ošetrovateľská starostlivosť je zameraná na zabezpečenie uspokojivého zdravotného stavu pacienta – dieťaťa a šetrné vykonávanie nutných terapeutických úkonov.

Metodika: V prednáške sú použité vybraté kazuistiky pacientov liečených na našom oddelení počas posledných dvoch rokov

Výsledky: Autor v prednáške hodnotí priebeh liečenia a proces adaptácie detí počas hospitalizácie na oddelení detskej chirurgie

Závěry: Snahou ošetrovateľského tímu je zabezpečiť dieťaťu primeranú kvalitu života počas hospitalizácie a čo najrýchlejšie navrátenie dieťaťa do jeho prirodzeného domáceho prostredia - rodiny, bez traumatických zážitkov.

Vyhledávání