S06 Použití zevní fixace u otevřených zlomenin předloktí

28.09.2011 14:47

Autoři: Vašíčková B., Hrivíková L.

Pracoviště: Úrazová nemocnice Brno

Délka prezentace: 7 min.

Souhrn:

Cíle: Se vzrůstajícím počtem vysokoenergetických úrazů roste i počet otevřených zlomenin předloktí. Problémem je zejména poranění dominantní horní končetiny. Cílem léčení těchto poranění je zhojení skeletu, měkkých tkání a zabránění infekce.

Metodika: Je hodnocen soubor pacientů s otevřenými zlomeninami předloktí za posledních 5 let, kterř byli ošetření zevní fixací. Jsou hodnoceny typy a montáže zevních fixatérů a jejich komplikace.

Výsledky: Dlahovou osteosyntézu a nitrodřeňový hřeb lze použít u otevřených zlomenin I. a II. typu dle Gustila. Zevní fixace je indikována u otevřených zlomenin předloktí III. typu včetně replantací. Krytí defektů měkkých tkání je vhodné provádět časně, nejpozději do 2. týdnů

Závěry: Základním terapeutickým postupem pro otevřené zlomeniny III. stupně je prvotní stabilizace zevním fixatérem, dostatečně radikální debridement i za cenu velkého defektu měkkých tkání, rekonstrukce měkkých tkání do 2 týdnů od úrazu a rekonstrukce kostní po zhojení měkkých tkání.

Vyhledávání