S09 Využití kinesiotapingu v rehabilitaci ruky

28.09.2011 14:35

Pracoviště: Rehabilitace ruky a fyzioterapie, Praha

Autor: Činčerová M.

Délka prezentace: 7 min.

Souhrn:

Cíle: Vliv kinesiotapingu při řešení funkčních a strukturálních poruch na horní končetině.

Metodika: V rehabilitaci ruky se setkáváme s velmi širokou škálou různých syndromů, ať již jako následek úrazu nebo přetížení. Velmi dobrým pomocníkem se nám v dnešní době jeví možnost využití funkčního tapingu při prevenci či řešení vzniklých negativních následků.

Výsledky: Výsledek bude demonstrován na kazuistikách.

Závěry: Dle mých zkušeností je taping velmi účinným pomocníkem jak v prevenci, tak při řešení již vzniklých či vznikajících postiženích.

Vyhledávání