Upozornění

05.11.2009 22:21

    Tyto internetové stránky jsou určeny převážně odborné veřejnosti. Informace zde uvedené nejsou a nemohou být považovány za jediné správné a absolutně platné. Vždy mohou částečně vyjadřovat stanovisko, osobní zkušenost či názor autora k dané problematice. Autoři se však zaručují, že uvádějí informace dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, a že informace odpovídají současnému stupni poznání v oboru. Autoři však nepřejímají odpovědnost ani záruky za absolutní platnost nebo dostatečnost poskytnutých informací, nebo za jejich nesprávnou interpretaci.

    Veškeré prezentované informace a materiály, včetně fotografií, kreseb, videa nebo RTG snímků jsou vlastnictvím autora, nezávisle na tom, jestli se na obrazovce objeví či neobjeví zvláštní autorské upozornění. Využití těchto materiálů, jejich reprodukce, úprava nebo jejich vydávání není možné bez předešlého souhlasu autora.  

Vyhledávání