Zápis ze schůze výboru 17.3.2008

30.11.2009 14:43

Datum konání 17.3.2008

Místo konání: Klinika plastické chirurgie, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Přítomni: Prim. Schmoranzová, prim. Doc. Nejedlý, Doc. Pech, Doc. Smrčka, Dr. Kebrle

Omluveni :Prof. Veselý, Dr. Zálešák

 

Program :
    Byl hodnocen národní kongres Společnosti chirurgie ruky, který se konal v Českých Budějovicích. Hodnocení výboru společnosti je vesměs kladné. Kongres potvrdil multidisciplinární spolupráci na léčbě onemocnění týkajících se horní končetiny, převážně ruky a předloktí. Jednotlivé odbornosti byly hojně zastoupeny a prezentovány přednáškami. Velmi byly oceněny vřazené "round table" diskuze, které byly novinkou na kongresech, které pořádala společnost. Výbor společnosti věří, že se stanou odborným navýšením i při pořádání příštích sympozií. Jediné, co je možné vytknout organizátorům sympozia - primariátu plastické chirurgie v Českých Budějovicích, byla absence sumáře v tištěné podobě se zařazením ISBN.


    Příští symposium Společnosti chirurgie ruky se bude konat v květnu v roce 2009 a pořadatelem bude Oddělení plastické chirurgie v Olomouci.


    Má-li být Česká společnost chirurgie ruky přijata do FESSH, musí být do této společnosti přijato nejméně 15 členů společnosti. Jedná se o placené členství v mezinárodní společnosti. Tito členové by tvořili v naší apolenčosti Klub členů FESSH a měli veškeré výhody vyplývající z členství v FESSH. Zájemci o čelnství v Klubu naší společnosti a členství v FESSH se přihlásí Dr. Kebrlemu z Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurige, Vysoké nad Jizerou.


    Byla vyslovena snaha o vytvoření databaze e-mailových adres členů Společnosti chirurgie ruky. Tato databaze by významně usnadnila komunikaci výboru spoelčnosti s jejími členy. V nově podaných přihláškách jsou již e-mailové adresy většinou uvedeny. Výbor žádá členy dříve přihlášené, aby poslali své adresy Dr. Kebrlemu, radek.kebrle@ruka-kosmetika.cz , který je bude koncentrovat.


    Dr. Kebrle vznesl oprávněnou připomínku, aby byly zrušenu, již zastaral informace na původní stránce společnosti www.csot.cz. Nový správce www stránky společnosti o to požádá správce domény csot.


    Dr. Kebrle informoval členy výboru o možnosti 2 účastnických míst na kurzu FESSH. Zájemci, mladší 35 let mohou poslat jejich přihlášky Dr. Kebrlemu. Na příštím výboru společnosti z nich budou vybráni dva adepti pro tento kurz. Kurz je dotován FESSH, účastníci si budou hradit cestu a pobyt.


Prim. MUDr Alena Schmoranzová
předsedkyně společnosti

Prim. Doc. MUDr Aleš Nejedlý
vědecký sekretář společnosti

 

Vyhledávání