Zápis ze schůze výboru 22.11.2007

30.11.2009 14:42

Datum konání: 22.11.2007

Místo konání: České Budějovice

Přítomni: Schmoranzová, Veselý, Nejedlý, Pech, Kebrle, Zálešák, Smrčka, Fibír

 

Program :
    Dr.Schmoranzová a Dr.Kebrle informovali o přijetí společnosti do FESSH a právech a povinnostech s tím souvisejících.


    Byly prodiskutovány jednotlivé body programu nastávajícího shromáždění členů společnosti.


    Pro příští sjezd společnosti v roce 2009 bylo určeno jako místo konání Olomouc. Přesný termín sjezdu bude ještě určen s ohledem na konání sjezdu společnosti plastické chirurgie a jezdu FESSH v Poznani v Polsku. Jako pravděpodobný termín se jeví polovina června 2009


    Dr Kebrle byl jednomyslně zvolen pokladníkem společnosti a Dr.Nejedlým mu bude předána agenda s tím související.


    Dr.Schmoranzová informovala o požadavku sekretariátu ČLS JEP o tom, že čelnové výboru mohou přicházet do styku s údaji osobní a obchodní povahy. Jednotlivá prohlášení bude Dr.Schmoranzová distribuovat jednotlivým členům výboru k podepsání.


    Za členy společnosti byli přijati Dr.Indráková a Dr.Justan.


    Byl diskutován návrh orgánů ČLS JEP o konečné úpravě členství v ČLS JEP. Výbor souhlasí samozřejmě s řádným individuálním členstvím lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a případných oborech, které platí nyní dle platných stanov. Dále souhlasí s individuálním přidruženým členstvím odborné společnosti pro lékaře, farmaceuty a ostatní vysokoškoláky, ostatní zdravotní pracovníci a studující s tím, že výbor rozhodne, zde to bude člen s nebo bez možnosti volby a možnosti býti volen. Podmínky přijetí za řádného a přidruženého člena bude výbor definovat na příštím setkání. Dále výbor souhlasí s členstvím právnické osoby - lékařské společnosti mimo ČLS JEP dle návrhu. Výbor nesouhlasí s členstvím právnických nelékařských osob.


    Jako delegát společnosti pro IFSSH byl zvolen Dr.Zálešák


    Další setkání členů výboru se uskuteční 17.3.2008 v Praze v knihovně kliniky plastické chirurgie FNKV od 15:00.


Zapsal MUDr.Aleš Fibír

Vyhledávání