Zápis ze schůze výboru 23.1.2012

28.02.2012 21:23

Místo: SANUS Hradec Králové

Přítomni: Smrčka, Nejedlý, Fibír, Kebrle, Čižmář, Zálešák, Schmoranzová

Nepřítomni: 0

  1. Proběhla diskuze o podání přihlášky k pořádání výročního kongresu FESSH v roce 2016 v Praze. Do 22.3. je nutno podat vlastní přihlášku a v rámci kongresu FESSH tento rok, který proběhne koncem června v Antverpách v Belgii je nutno připravit prezentaci naší společnosti. Přípravou přihlášky byl pověřen Dr.Kebrle. Přípravou vlastní prezentace pro setkání delegátů, které bude vybírat místo konání byl pověřen Dr.Kebrle a Dr.Fibír ve spolupráci se servisní firmou. Na příštím setkání výboru je nutno projednat podklady k této prezentaci, zvláště volbu termínu, místa konání kongresu a navrhnout téma předkongresového kurzu. Je nutno vyloučit kolizi s termíny podobných setkání evropského a světového významu.
  2. Pro snadnější a efektivnější komunikaci členů výboru byl Dr.Fibír pověřen zřízením intranetu pro členy výboru, který bude chráněn vstupními hesly a který bude sloužit k diskusi nad jednotlivými konkrétními tématy.
  3. Za člena společnosti byl výborem přijat MUDr.Šimíček.
  4. Byla projednána žádost ČLS JEP o vyjádření se k nově vznikající odborné společnosti rehabilitace ruky. Výbor společnosti vyjádřil svůj souhlas a podporu vzniku společnosti rehabilitace ruky, jejíž vznik také nepřímo inicioval. V tomto duchu bude Dr.Schmoranzová informovat ČLS JEP.
  5. Bylo projednáno konečné finanční vyúčtování kongresu společnosti z října 2011. Hospodaření kongresu skončilo v kladných číslech, konečné vyúčtování kongresu bylo členy výboru schváleno. Dr.Schmoranzová jménem výboru poděkovala Dr.Fibírovi a Dr.Kebrlovi za dobrou organizaci odborně, finančně i společensky úspěšného sjezdu.
  6. Doc.Čižmář informoval o zjištěných informacích, týkajících se vzdělávání a případného specializační kurzu chirurgie ruky. Byla diskutována zvláště jeho potenciální odborná náplň a způsob jeho ustavení a začlenění do systému vzdělávání v ČR. Diskuze byla uzavřena s požadavkem definování rozsahu a formy edukace v chirurgii ruky. Až poté co výbor definuje základní požadavky a návrh koncepce vzdělávání v oboru chirurgie ruky bude nutno vstoupit v jednání s odbornými společnostmi základních oborů (chirurgie, ortopedie, plastická chirurgie, traumatologie, neurochirurgie) a žádat jejich vyjádření, případně podporu.
  7. Dr.Schmoranzová informovala výboru o snaze IPVZ vyučovat v rámci kurzů plastické chirurgie i témata týkající se chirurgie ruky.
  8. Další schůze výboru společnosti se uskuteční 21.5.2012 od 14:00 v SANUSu v Hradci Králové.

Zapsal Dr.Fibír

Vyhledávání