Zápis ze schůze výboru 12.11.2012

13.11.2012 18:52

 

Místo konání: SANUS Hradec Králové

Přítomni: Schmoranzová, Smrčka, Fibír, Čižmář, Nejedlý, Kebrle

Omluveni: Zálešák

  1. Dr.Schmoranzová přednesla nové informace z MZČR,. V dohledné době bude na MZCR projednávány návrhy na definici nových nástavbových oborů. Výbor společnosti se dohodl, že přeběžný zájem o zřízení nástavbového oboru chirurgie ruky máme, Dr.Schmoranzová byla pověřena dalším jednáním s MZČR v tomto směru.
  2. Dr.Schmoranzová informovala výbor o temínu konání XII. Sjezdu ČSChR, který byl změněn na 19.-21.9. 2013.
Součástí bude předkongresový kurz a nově 1.sjezd české společnosti rehabilitace ruky.
  3. Dr.Fibír informoval o výsledku hospodaření společnosti za 1.pololetí roku 2012, který skončil v černých číslech.
  4. Byla projednána pravidla pro výběr účastníků vzdělávacích kurzů, kterým je účastnický poplatek hrazen společností. Do budoucna budou nabídky včetně požadavků na uchazeče s předstihem zveřejněny na webu společnosti. Zájemci budou pak vybráni výborem společnosti.
  5. Doc.Smrčka informoval členy výboru o probíhajících jednodenních kurzech chirurgie ruky, které 2x ročně vyučuje na IPVZ. V plánu je do budoucna i jednodenní kurz rehabilitace ruky.
  6. Za členy společnosti byli výborem přijati MUDr. Josef Kraus, MUDr.Tomáš Kubek, MUDr.Martin Skála, MUDr.Martina Čapková a MUDr.Radek Pavličný.
  7. Termín konání následující schůze výboru byl určen 18.3.2013 14:00 Hradec Králové

Zapsal Dr.Fibír

Vyhledávání