Zápis ze schůze výboru 12.12.2022

12.12.2022 20:00

Místo: online konferenční hovor – Zoom

Přítomni: Čižmář, Fibír, Hellmuth, Kebrle, Schmoranzová, Vodička, Zálešák

Omluveni: 0

 1. Proběhly volby do výboru a revizní komise společnosti. Volební komise vyhlásila výsledky a informovala členskou evidenci ČLS JEP
  • Do výboru společnosti byli zvoleni Dr. Fibír, Dr. Schmoranzová, Dr. Kebrle, prof. Čižmář, Dr. Zálešák, Dr. Hellmuth a Dr. Vodička. Do revizní komise byli zvoleni Dr. Czinner, Dr. Dvořák a doc. Pilný. Všichni své zvolení přijali.
  • Výbor zvolil pro další čtyřleté období za předsedu společnosti Dr. Fibíra, místopředsedkyní je Dr. Schmoranzová, vědeckým sekretářem Dr. Zálešák a pokladníkem Dr. Vodička.
  • Dr. Fibír informuje členy společnosti o výsledcích voleb.
 2. Dr. Kebrle informoval výbor o jednání se zástupci FESSH, jedná se o následující otázky:
  • Dr. Jonathan Hobby přijede na náš plánovaný kongres na podzim 2023 jako zvaný přednášející, předjednáno s organizátorem kongresu Dr. Dvořákem, je možné že bude zvaných přednášejících více
  • Na fellowship s účastí na kongresu FESSH v Rimini v květnu 2023 se z ČR přihlásilo celkem 7 zájemců. Limit pro naši společnost je aktuálně pouze jeden vybraný zástupce, dle vyjádření zástupců FESSH by se tento limit mohl zvýšit o jednoho zájemce navíc.
  • Objevila se reálná šance uspořádat kongres FESSH v roce 2027 v Praze, výbor s potenciální kandidaturou vyslovil předběžný souhlas, Dr Kebrle byl pověřen informovat FESSH, zda má smysl zahájit přípravy na kandidaturu.
 3. Výbor projednal přihlášky nových členů do naší společnosti. Za člena společnosti byli přijati: Dr. Mudrák, Dr. Ruppeldtová, Dr. Vospěl, do mezinárodního klubu ČSChR byli přijati Dr. Vondra a Dr. Vospěl. Členství ve společnosti zrušili: Dr. Kubek a Dr. Březina
 4. Výbor společnosti diskutoval žádost o podporu ze strany nově vznikající odborné společnosti – Česká společnost rekonstrukční mikrochirurgie. Na základě diskuse lze konstatovat, že výbor nemá vážné námitky proti vzniku společnosti, ale na druhou stranu se výbor neshodl na podpoře jejího vzniku.
 5. Plánované odborné akce: probíhají přípravy na výroční kongres ČSChR 12.-14.10.2023, organizuje Dr. Dvořák a Klinika KPECH Brno
 6. Vzdělávání: kurz Traumatologie II organizuje Dr. Kebrle, proběhne ve Vrchlabí, 15.-16.4.2023, organizace ve spolupráci s firmou Hanzo. Další kurz č.4. organizuje prof. Čižmář, proběhne v termínu o týden dříve, tedy 8.-9.9.2023.
 7. Je naplánován volební sjezd ČLS JEP na 19.1.2023, za naši společnost se zúčastní jako delegát Dr. Fibír.
 8. Dr. Kebrle informoval výbor, že jako dodavatel/distributor silikonových šlachových spacerů skončila firma Arex, nyní jsou k dispozici pouze spacery s oválným průřezem od firmy Prospon. Výbor doporučil po ověření tuto informaci zveřejnit na stránkách společnosti.
 9. Další schůze výboru jsou naplánovány většinou jako distanční, proběhnou online 20.2.2023, 15.5.2023 a 4.12.2023 od 19:30, jedna ze schůzí výboru proběhne prezenčně 22.-23.9. formou výjezdního zasedání (organizuje Dr. Zálešák).

Zapsal Dr. Fibír

Vyhledávání