Zápis ze schůze výboru 13.1.2018

13.01.2018 10:00

Místo: Pardubice
Přítomni: Fibír, Schmoranzová, Čižmář, Smrčka, Zálešák. Nejedlý,
Omluveni: Kebrle

  1. Výbor projednal přihlášky nových členů do naší společnosti. Za člena společnosti byl přijat MUDr. Zdeněk Dvořák.
  2. Výbor společnosti provedl zhodnocení uplynulého tříletého cyklu vzdělávacích kurzů a provedl revizi rozdělení témat mezi jednotlivé kurzy.
  3. Výbor společnosti zahajuje další tříletý cyklus vzdělávacích kurzů v chirurgii ruky. První z nich organizuje Dr. Fibír a proběhne  14. -15.  dubna  2018 v Hradci Králové. Výbor schválil sjednocení pravidel pro organizaci těchto kurzů. Kurzy by i nadále měly probíhat 2x ročně, během měsíců duben a září.
  4. Výbor se shodl na záměru společnosti zařadit obor chirurgie ruky mezi nástavbové obory. Dr. Schmoranzová bude informovat o tomto požadavku předsedu ČLS JEP.
  5. Dr. Fibír informoval o přípravách voleb do orgánů společnosti. Volby budou opět korespondenční a jednokolové. Proběhnou v měsíci květnu a červnu 2018. Do vyhlášení voleb výbor určí složení volební komise v souladu s volebním řádem ČLS JEP. Výbor opakovaně doporučuje členům společnosti aktualizovat své kontaktní údaje na centrální evidenci členů ČLS JEP (stačí oznámení mailem na cle@cls.cz), aby bylo možno rozeslat hlasovací lístky na jejich aktuální adresy.
  6. Další schůze výboru  proběhne  během měsíce června formu konferenčního hovoru. Další schůze výboru bude naplánována po proběhlých volbách.

Zapsal Dr. Fibír
 

Vyhledávání