Zápis ze schůze výboru 14.12.2020

14.12.2020 20:30

Místo: konferenční hovor
Přítomni: Čižmář, Fibír, Hellmuth, Kebrle, Schmoranzová, Zálešák
Omluveni: Vodička

 1. Výbor projednal přihlášky nových členů do naší společnosti. Za člena společnosti byli přijati: Dr. Jaroš, Dr. Štěpánek, Šulcová a Dr. Caithaml. Ukončeno členství ve společnosti pro neplacení poplatků: Dr. Čapková. Výbor odsouhlasil žádost o snížení členských poplatků: Dr. Vaněčková z důvodu MD do r.2023.
 2. Byla projednána návratka ČLS JEP pro rok 2021, členské příspěvky zůstávají ve stejné výši. Případné zvyšování příspěvků v budoucnu by mělo být odůvodněno. Výbor vzal na vědomí změnu rozesílání výzev k platbě členských poplatků z korespondenčního způsobu nově na emailové adresy členů. Je povinností členů udržovat kontaktní údaje v rámci členské evidence ČLS JEP aktuální. Upozornění na změnu zveřejněno na stránkách společnosti.
 3. Dr. Hellmuth informoval o novinkách ze strany FESSH…
  • Za naši společnost byli na FESSH Academy pro rok 2021 za zvýhodněný kongresový poplatek nominováni v rámci výběrového řízení výborem: Dr. Šulcová, Dr. Caithaml, Dr. Jaroš a Dr. Badida. Jména a kontaktní maily byly odeslány na FESSH
  • Stále je možné se dodatečně přihlásit na kongres FESSH-ON(line) - WEEK (via https://fessh2020.com) a to do 31.12.20. Snížená cena je 100,- Euro (nelze již počítat s CME kredity, certifikátem a kongresovou publikací)
  • Severní Makedonie byla přijata za nového člena FESSH
  • EBHS EXAM 2020 - druhé kolo zkoušení proběhlo 14-15.11.2020, online, přes ZOOM, z 65 kandidátů bylo 58 úspěšných, mezi nimi i MUDr. Martin Czinner.
  • Sdílení článku o historii naší společnosti – článek o historii naši společnosti, publikovaný na stránkách FESSH, bude sdílen na webových stránkách IFSSH.
  • Ostatní: Proběhla diskuze k eventuální akreditaci pro Hand Trauma and Replantation Centres (HTRC) a Hand Trauma Unit (HTU), důležité stránky: https://fessh.com/hand-trauma-network-database/ , https://fessh.com/hand-trauma-committee/, https://fessh.com/htc-data-update-request/ , https://fessh.com/down/Duties_of_HTC_National_Representatives.pdf
 4. Dr. Zálešák informoval o hlasování v rámci IFSSH, kdy bylo odsouhlaseno pokračovat i nadále ve tříletém cyklu světových kongresů IFSSH
 5. Dr. Schmoranzová a Dr. Hellmuth informovali výbor o plánovaném kurzu chirurgie ruky č.6 který ukončuje druhý cyklus kurzů. Termín 9.-10.4.2021 platí, v případě nepříznivé pandemické situace bude kurz veden distančním způsobem.
 6. Výbor se shodl na pokračování dalšího, tedy již třetího cyklu kurzů chirurgie ruky. První z kurzů tohoto cyklu je naplánován v rámci kongresu chirurgie ruky 6.-7.10.2021 v Hradci Králové, pořádá ho Dr. Fibír. V případě nutnosti bude kurz připraven distančně.
 7. Pro lékaře, kteří absolvovali všechny kurzy v rámci dosud proběhlých cyklů jsou připraveny certifikáty o jejich absolvování. V tuto chvíli se jedná celkem o 16 účastníků.
 8. Dr. Fibír informoval výbor o přípravách na Kongres chirurgie ruky v roce 2021. Proběhne v Hradci Králové v termínu 7.-9.10.2021.
 9. Dr. Fibír informoval výbor o výsledku změnového řízení vybraných „ortopedických“ kódů chirurgie ruky. Ve spolupráci s výborem ortopedické společnosti byl vytvořen a komisí MZ ČR odsouhlasen nový výkon – Limitovaná nebo totální artrodéza zápěstí. Dále byly odsouhlaseny úpravy kódů 66435 Rekonstrukce pseudoartrozy karpu včetně skafoidea, metakarpů a článků prstů, 66439 Rekonstrukce jednoduché šlachy transpozicí – ruka, zápěstí – první šlacha, 66441 Rekonstrukce jednoduché šlachy transpozicí – ruka, zápěstí – další šlacha, 66443 Přenos jednoho šlachového transplantátu – ruka, zápěstí a 66445 Přenos jednoho šlachového transplantátu – ruka, zápěstí – za každý další přičti. Došlo zejména k výraznému navýšení bodové hodnoty většiny výkonů a doplnění možnosti vykazovat u nich ZUM ve větším rozsahu. Změny by měly platit od r.2022. Ze strany ortopedické společnosti byla spolupráce hodnocena velmi pozitivně a předběžně domluveno pokračování spolupráce na další kultivaci sazebníku výkonů. V rámci této kultivace navrhuje výbor zpracovat kódy 66419, 66431, 66433, 66437 a 66837. Dr. Fibír navrhne tyto výkony výboru ortopedické společnosti.
 10. Další schůze výboru společnosti pro rok 2021 naplánovány následovně:
 • 15.3.2021 od 16:00 Praha prezenčně
 • 21.6.2021 20:30 distančně,
 • 13.9.2021 30:30 distančně
 • 26.-27.11.2021 formou výjezdního zasedání ve Vrchlabí, zařizuje Dr. Kebrle

Zapsal Dr. Fibír

Vyhledávání