Zápis ze schůze výboru 16.9.2019

16.09.2019 16:00

Místo: Praha

Přítomni: Fibír, Hellmuth, Kebrle, Schmoranzová, Vodička, Zálešák,

Host: Humhej

Omluveni: Čižmář

 1. Změny v členské evidenci. Výbor schválil přijetí nových členů společnosti. Za člena společnosti chirurgie ruky byli přijati: Dr. Vondra, Dr. Hruška, Dr. Třebová a Dr. Menoušek.  Členství ve společnosti zrušili: Dr. Lebeda a Dr. Semerádová.
 2. Vzdělávání: Dr. Kebrle podal informace o nadcházejícím kurzu chirurgie ruky, který se koná 20.-21.9. ve Vrchlabí. V rámci diskuse byl výborem odsouhlasen návrh pořádat tyto kurzy v časovém formátu pátek odpoledne a sobota celý den. Dr. Zálešák a Dr. Schmoranzová v tomto smyslu upraví termíny dalších naplánovaných kurzů.
 3. Dr. Hellmuth informoval výbor o aktuálním dění ve FESSH:
  • je vyhlášeno výběrové řízení na pokladníka FESSH – výbor společnosti v tuto chvíli nemá a nenavrhuje vlastního kandidáta
  • sekretariát FESSH požádal naši společnost o informace o historii naší společnosti, podklady zpracuje a poskytne k doplnění a připomínkám Dr. Hellmuth
  • FESSH nabízí naší společnosti nakonec celkem 4 sponzorovaná místa na komplexním kurzu chirurgie ruky FESSH Academy v Budapešti 11.-15.2.2020. Vybraní účastníci budou mít snížený kurzový poplatek pouze 250 eur a budou si hradit jen ubytování a cestu, ostatní výlohy bude hradit FESSH. Výbor projednal došlé žádosti o podporu společnosti a pro účast na kurzu vybral Dr.Korpu, Dr.Podkalskou-Sommerovou, Dr.Kubíčkovou a Dr.Xinopulose. Jako náhradníka určil Dr.Bajuse.
 4. Dr. Kebrle informoval výbor, že byl nominován jako člen vědecké rady příštího kongresu FESSH v Basileji 2020.  V rámci práce pro organizátory kongresu se chce zasadit zejména o zpřístupnění možnosti skládat European Hand Diploma i pro specialisty z ČR a podporovat jejich aktivní účast na kongresu.
 5. Výbor projednal přípravy na nadcházející kongres společnosti v Ústí nad Labem:
  • projednal návrh programu shromáždění členů, členové výboru si rozdělili přípravu jednotlivých zpráv o činnosti společnosti
  • Dr. Schmoranzová podala informace o přípravě na udělení Dlabalovy ceny a čestného členství v naší společnosti
  • informace o organizaci kongresu společnosti podal Dr. Humhej, program kongresu je hotov a přípravy pokračují podle plánu. Dr. Fibír rozešle členům společnosti připomínku kongresu
  • Dr. Humhej informoval i o přípravách na kadaverozní kurz, který předchází kongresu. Koordinátorem plasticko-chirurgické části byl určen nově Dr. Hellmuth.
 6. Kontrola úkolů z minulé schůze a kontrola dlouhodobých úkolů
  • návrh certifikátu za absolvování všech kurzů chirurgie ruky, pořádaných v rámci jednoho cyklu zajistí Dr. Schmoranzová
  • Dr. Zálešák zašle seznam účastníků kurzu č.5 v prvním cyklu a Dr. Kebrle zašle seznam účastníků kurzu č.2 a 4 druhého cyklu, poté bude rozeslána informace účastníkům kurzů jak a kde mohou žádat o souhrnný certifikát.
  • bude naplánována aktualizace údajů členské evidence společnosti formou oslovení mailem a elektronickým formulářem na stránkách společnosti
  • Dr. Fibír navrhne rámcová pravidla pro pořadatele budoucích kongresů společnosti. Pořadatel kongresu 2013 zatím není znám, výbor předpokládá zveřejnění nabídky pro případného budoucího pořadatele na následujícím kongresu.
 7. Další schůze výboru proběhne  2.12.2019 20:30 formou konferenčního hovoru

Zapsal Dr.Fibír

Vyhledávání