Zápis ze schůze výboru 17.9.2018

17.09.2018 00:00

Místo: Praha

Přítomni: Schmoranzová, Zálešák, Fibír, Vodička, Hellmuth, host Humhej

Omluveni: Čižmář, Kebrle

 1. Dr. Fibír informoval nově zvolený výbor o průběhu a detailním výsledku voleb. Výsledky voleb jsou již zveřejněny na stránkách společnosti.
 2. Výbor společnosti děkuje končícím členům výboru doc. Nejedlému a prof. Smrčkovi za jejich dosavadní práci pro společnost.
 3. Výbor společnosti se shodl na návrhu čestného členství prof. Smrčkovi.
 4. Výbor poté zvolil ze svého středu předsedu, místopředsedu, vědeckého sekretáře a pokladníka společnosti. Pro funkční období 2018 až 2022 byl předsedou společnosti zvolen Dr. Fibír, místopředsedkyní Dr. Schmoranzová, vědeckým sekretářem Dr. Zálešák a pokladníkem Dr. Vodička.
 5. Národním delegátem pro IFSSH zůstává Dr. Zálešák, pro FESSH byl národním delegátem zvolen Dr. Hellmuth.
 6. Výbor se shodl na nutnosti doplatit příspěvky na IFSSH za poslední 3 roky, zařídí Dr. Fibír.
 7. Dr. Schmoranzová prezentovala výsledky hospodaření za rok 2017.
 8. Výbor projednal přihlášky nových členů do společnosti. Za člena společnosti byl přijat:  MUDr. Petr Kasíl, MUDr. Korpa Pavel, MUDr. Široká Michaela, MUDr. Kúdelová Jana, MUDr. Kubíčková Kateřina, MUDr. Vondra Petr, MUDr. Vodičková Petra, MUDr. Jíra Jakub, MUDr. Seko Juraj a MUDr. Svoboda Michal.
 9. Výbor projednal nabídka FESSH na nominaci jednoho účastníka na FESSH Academy na únor 2019 za snížený poplatek. Nutno zaslat na FESSH nominaci do konce října. Výbor se domluvil, že je nutno nejdříve zjistit podrobnosti o kurz (Dr. Fibír) a poté bude zveřejněna výzva pro zájemce, kteří zašlou výboru své CV, motivační dopis a 1x referenční dopis. Výbor poté vybere jednoho kandidáta, který za společnost pojeden na kurz za zvýhodněnou cenu.
 10. Výbor schválil přihlášku do Evropského klubu pro Dr. Lovětínskou.
 11. Výbor naplánoval termíny příštích schůzí výboru společnosti na rok 2019. V každém kalendářním roce navrhl výbor 1x výjezdní zasedání (pátek –sobota) a 1x osobní setkání v Praze a 2x schůzi formou konferenčního hovoru. Schůze výboru jsou naplánovány takto: výjezdní schůze 22.3.2019 (místo zajistí Dr. Zálešák), osobní schůze v Praze bude 16.9. v 15:30, schůze formou konferenčního hovoru se uskuteční 3.12.2018 ve 20:30,  24.6.2019 ve 20:30 a 2.12.2019 ve 20.30.
 12. Jako základní komunikační kanály pro členy výboru byly určeny WhatsApp, Skype a mail.
 13. Výbor navrhl pokusit se usnadnit a urychlit přihlašování do společnosti elektronickou formou, jak s využitím stávající elektronické přihlášky přes formulář na webu ČLS JEP (www.cls.cz) tak přes web společnosti na www.handsurgery.cz, zajistí Dr. Fibír.
 14. O stavu příprav na kongres v roce 2019 informoval výbor společnosti Dr. Humhej, včetně informace o formátu akce, plánovaných workshopech a personálním obsazení organizačního a vědeckého výboru. V průběhu kongresu proběhne výroční shromáždění členů společnosti.
 15. Příští schůze výboru společnosti se uskuteční formou konferenčního hovoru 3.12.2018 ve 20:30.

Zapsal Dr. Fibír

Vyhledávání