Zápis ze schůze výboru 2.10.2023

02.10.2023 20:00

Datum: 2.10.2023
Místo: Zoom konferenční hovor
Přítomni: Čižmář, Fibír, Hellmuth, Kebrle, Schmoranzová, Vodička, Zálešák

 

 1. Členská evidence:
  • Za člena společnosti byli přijati: MUDr. Váňa, MUDr. Svobodová
  • Za člena evropského klubu byl přijat MUDr. Váňa
  • Výbor souhlasí s navýšením členských příspěvků ze 150Kč na 200Kč ročně
 2. Informace z FESSH podal Dr.Hellmuth: Základní kurz chirurgie ruky je plánován 28.2.-2.3.2024 v Budapešti (Maďarsko) a 4.-7.11.2024 v Nice (Francie), za společnost je možno na každý kurz nominovat 2 účastníky za zvýhodněný poplatek 250 eur (nezahrnuje ubytování a cestu), výbor souhlasí s případnou finanční podporou účastníků i ze strany společnosti
 3. Informace z IFSSH podal Dr.Zálešák: ve Vancouveru proběhl poslední delegate meeting, příští rok pořádán kurz v Ekvadoru, trienale kongres v roce 2025 bude 23-28.3.2025 ve Washington DC.
 4. Plánované odborné akce: Kongres chirurgie ruky v Brně je připraven, diskutována příprava na zahájení kongresu a shromáždění členů, rozděleny zprávy o činnosti (Fibír – společnost, kurzy, úhrady výkonů, Vodička – finance, Hellmuth – FESSH), změny stanov nejsou v plánu
 5. Kongres chirurgie ruky Vysoké n.J. v roce 2025 bude pravděpodobně v termínu 16.-18.10.2025, změna termínu ještě zůstává vyhrazena.
 6. Vzdělávání: prof.Čižmář podal zprávu o kurzu č.4, evaluaci pošle členům výboru, návrh provádět evaluaci jednotně a elektronicky, Dr.Zálešák do kongresu v Brně bude konkretizovat informace o kurzu č.5.
 7. Kongres FESSH 2027 bude pořádat naše společnost, Dr.Fibír podal informace o probíhajících přípravách, congress venue bude O2 Universum v Praze, včetně sousedícího hotelu Stages, zajišťuje Guarant, proběhlo jednání s Krisztinou Szigedi a Nándorem Matraiem z Assziszstencia a projednán základní timetable, informace k dispozici členům výboru ve sdíleném souboru, v plánu rozdělení odborných sekcí mezi koordinátory,
 8. Další schůze výboru tento rok proběhne: 4.12.2023 od 20:00 formou konferenčního hovoru, plán schůzí výboru na rok 2024 je následující: 11.3., 10.6., 16.9., 9.12. vždy od 20:00 formou konferenčního hovoru.

Zapsal Dr.Fibír

Vyhledávání