Zápis ze schůze výboru 20.2.2022

20.02.2023 20:00

Místo: online konferenční hovor

Přítomni: Čižmář, Fibír, Hellmuth, Kebrle, Zálešák

Omluveni: Vodička, Schmoranzová

 

  1. Výbor projednal přihlášky nových členů do naší společnosti. Za člena společnosti byli přijati: Dr. Coufal, Dr. Janováčová, Dr. Skalický. Ukončeno členství ve společnosti pro neplacení poplatků: Dr. Černoevič, Dr. Kovanda.
  2. Dr. Fibír předal informace ze sjezdu ČLS JEP – zvoleno nové předsednictvo, změny stanov, do ČLS přijaty nově vzniklé společnosti.
  3. Vzdělávání: Dr. Kebrle informoval o přípravách na kurz chirurgie ruky č.3. Podrobnější informace na www.kurzy-ruky.cz. Další kurz chirurgie ruky č.4 pořádá prof. Čižmář v termínu 8.-9.9.2023.
  4. Informace z FESSH: budou zaplaceny poplatky FESSH pro rok 2023 celkem za 27 členů mezinárodního klubu. V Rimini bude společnost zastupovat místo Dr. Hellmutha Dr. Fibír.
  5. Výbor se rozhodl podat přihlášku na pořádání evropského kongresu chirurgie ruky FESSH pro rok 2027 v Praze. Přípravou materiálu byl pověřen Dr.Fibír. Přihlášku je nutno podat do 28.2.2023.
  6. Dr. Fibír zjišťoval informace ohledně úhrad podle tzv. „balíčkových“ cen. Nyní existuje na MZČR komise, která řeší balíčky resp. JPL a vychází z nákladů podle DRG, nikoli z bodových hodnot výkonů, tedy se to týká zejména dg. prováděných dosud za hospitalizace. Balíčky výkonů, která se vždy/většinou provádějí ambulantně komise nyní neřeší. Aktuálně všechny balíčky jsou v úhradové vyhlášce, jejich ceny se mění, ale jen o indexy, převážně se jedná o smluvní vztah mezi poskytovatelem a plátcem. Výbor pověřil Dr. Fibíra zjistit další informace jak na MZČR tak na VZP. 
  7. Další schůze výboru proběhne online přes Zoom 15.5. ve 20:00

Zapsal Dr.Fibír

Vyhledávání