Zápis ze schůze výboru 20.9.2010

03.10.2010 21:14

Datum a místo konání: 20.9.2010, SANUS Hradec Králové
Přítomni: Schmoranzová, Zálešák, Kebrle, Čižmář, Fibír
Omluveni: Nejedlý, Smrčka

 

  1. Členové výboru byli seznámeni Dr.Fibírem s průběhem a výsledky korespondenčních voleb, které proběhly bez problému a jejichž výsledky byly uznány za platné. Členové výboru společnosti jsou na období 2010 až 2014 MUDr.Schmoranzová Alena, MUDr.Zálešák Bohumil, doc.MUDr.Nejedlý Aleš, doc.MUDr.Čižmář Igor, Ph.D., doc.MUDr.Smrčka Václav, MUDr.Kebrle Radek a MUDr.Fibír Aleš. Za členy revizní komise byli zvoleni prof.MUDr.Veselý Jiří CSc., MUDr.Vodička Zdeněk a MUDr.Fialová Ludmila. Volby předsedy, místopředsedy a tajemníka byly po domluvě členů výboru a s ohledem na nepřítomné členy výboru posunuty na příští jednání výboru společnosti, které se uskuteční 13.12.2010 od 14:30 v konferenční místnosti SANUSu v Hradci králové.
  2. Byly projednány přihlášky do Evropského klubu společnosti chirurgie ruky a do klubu byli přijati MUDr.Zlatohlavý Jan, MUDr.Fibír Aleš, doc.MUDr.Pech Jan CSc., MUDr.Staňková Štěpánka, MUDr.Kasper Jan, doc.MUDr.Čižmář Igor Ph.D., MUDr.Dráč Pavel Ph.D., MUDr.Sviták Michal, MUDr.Vodička Zdeněk, MUDr.Zálešák Bohumil, MUDr.Schmoranzová Alena, a MUDr.Kebrle Radek. Dr.Fibír byl pověřen předat přihlášky členské evidenci ČLS JEP. Dr.Schmoranzová informovala výbor o nutnosti zaplatit členské příspěvky FESSH za rok 2010 pro členy Evropského klubu.
  3. Do společnosti byli přijati za nové členy Knápek Michal, Menšík Ivo, Lysák Radek a Palčák Jan.
  4. Funkcí pokladníka společnosti byl pověřen Dr.Fibír
  5. Byla diskutována možnost ustavení případné funkční specializace chirurgie ruky v budoucnu. Tato specializace by byla nástavbová k základním atestačním oborům. Vypracováním základní osnovy způsobu vzdělávání a případné certifikace byl pověřen doc.Čižmář. Návrh s předstihem před další schůzí výboru rozešle ostatním členům výboru k připomínkám. Dr.Kebrle navrhuje do tohoto systému vzdělávání inkorporovat certifikaci European hand diploma, která ke plně uznávána UEMS.
  6. Dr. Kebrle informoval o projektu evropského konsenzu na diagnostice a terapii některých onemocnění ruky, organizovaný FESSH. Za naši společnost byli do přípravných výborů nominováni Dr.Justan a Dr.Hellmuth pro tenosynovitidy, Dr. Krejča a Dr.Molitor pro Dupuytrenovu kontrakturu a Dr.Fibír a Dr.Humhej pro kompresivní neuropatie ruky.
  7. Dr.Fibír informoval o přípravách na XI.sjezd České společnosti chirurgie ruky. Kongres se uskuteční ve dnech 21.-22.10.2011 v hotelu Harmony ve Špindlerově mlýně. Kongresu bude předcházet prekongresový kurz, jehož téma bude ještě upřesněno. Servisní firmou pro pořádání sjezdu a kurzu bude firma Nucleus.
  8. Příští schůze výboru je naplánována na 13.12.2010 v SANUSu v Hradci Králové

Zapsal: Dr.Fibír

 

Vyhledávání