Zápis ze schůze výboru 20.9.2016

20.09.2016 20:00

Datum a místo konání: 20.9.2016, skype konferenční hovor
Přítomni: Fibír, Schmoranzová, Čižmář, Kebrle,
Omluveni: Nejedlý, Smrčka, Zálešák

1. Za členy společnosti byli přijati: MUDr. Lovětínská Vanesa, MUDr. Kovařík Jan. MUDr. Dvořák Jindřich, MUDr. Rashed Tarek, MUDr. Kaiser Radek, MUDr. Tříska Zbyněk, MUDr. Bíbrová Štěpánka a MUDr. Brzuchanski Martin. Za člena Evropského klubu ČSChR byl přijat MUDr. Martin Czinner.
2. Za kontaktní osobu pro jednání s ÚZIS v rámci akce DRG restart byl navržen Dr. Fibír.
3. Výbor rozhodl, že pro rok 2017 zůstává výše členských poplatků na stávající hodnotě.
4. Výbor diskutoval možnosti finanční podpory specialistů, vysílaných v rámci nabídek mezinárodní podpory a výměny. Dr. Schmoranzová byla pověřena připravit podklady pro pravidla této podpory i s přihlédnutím k aktuální cestě Dr.Hellmutha.
5. Termín kurzu chirurgie ruky č.5. na téma neurochirurgie a mikrochirurgie je 25.-26.11.2016. Garantem akce je Dr. Zálešák a doc. Nejedlý. Dr. Zálešák poskytne podrobnější informace členům výboru mailem.
6. Termín kurzu chirurgie č.6. na téma Varia, jehož garantem je Dr. Schmoranzová zatím není určen, proběhne na jaře 2017
7. Dr. Schmoranzová informovala o termínu kongresu chirurgie ruky, který je naplánován na 9.-11.11.2017 do Nového Města na Moravě. Organizátorem kongresu je doc. Pilný.
8. Výbor diskutoval problematiku úhrady léčby DK kolagenázou systémem specializovaných center. Téma bude dořešeno při příští schůzi výboru.
9. Dr. Fibír byl pověřen vytvořit na webu www.handsurgery.cz seznam specialistů pro chirurgii ruky i s ohledem na požadavek FESSH takový seznam poskytnout. Navržená kritéria pro zařazení do seznamu byly definovány výborem následující: atestace v základním oboru (plastická chirurgie, ortopedie, traumatologie apod.) + platné členství v naší společnosti. Zveřejněna bude strukturovaná informace: Jméno, příjmení, akademické tituly, pracoviště (adresa + region (kraj) + telefon + email + webové stránky), další pracoviště (dtto). O zařazení do seznamu musí specialista aktivně požádat, formulář bude na stránkách společnosti.  Seznam bude poté poskytnut FESSH pro účely European database of hand surgeons.

Zapsal Dr. Fibír

Vyhledávání