Zápis ze schůze výboru 21.6.2021

21.06.2021 19:00

Místo: online konferenční hovor

Přítomni: Čižmář, Fibír, Hellmuth, Schmoranzová, Vodička

Omluveni: Kebrle, Zálešák

 

  1. Výbor projednal přihlášky nových členů do naší společnosti. Za člena společnosti byli přijati: MUDr. Jan Kudrna, MUDr. Tereza Peterková, MUDr. Robert Jůzek a MUDr. Vojtěch Kunc. Výbor souhlasil s ukončením členství ve společnosti pro neplacení poplatků MUDr. Palčáka.
  2. Dr. Hellmuth podal výboru aktuální informace z FESSH. Není zřejmé, kdo je v tuto chvíli kontaktní osobou společnosti pro YEHS FESSH, dořeší Dr. Hellmuth.
  3. Dr. Fibír informoval výbor o průběžných přípravách na kongres chirurgie ruky a kurz chirurgie ruky. Stále je plánována akce jako prezenční, bude záležet na aktuální epidemiologické situaci.
  4. Dr. Fibír informoval výbor o návrhu na úpravu kalkulace zdravotních výkonů. Návrhy budou projednávány změnovou komisí MZČR dle jejich harmonogramu.
    • Ve spolupráci s Českou společností plastické chirurgie se jedná se o kultivaci kódů 61215 Rekonstrukce šlachy flexoru štěpem, 61217 Transpozice šlachy flexoru, 61231 Implantace umělého MP nebo IP kloubu, 61247 Operace karpálního tunelu, 61253 Palmární aponeurektomie u dlaňové formy Dupuytrenovy kontraktury, 61255 Rozšířená aponeurektomie u formy Dupuytrenovy kontraktury s kontrakturou prstu, 61209 Tenolýza flexoru, 61219 Tenolýza extenzoru, 61233 Kapsulotomie MP nebo IP kloubu a 61245 Fenestrace šlachové pochvy.
    • Ve spolupráci s Českou společností pro ortopedii a traumatologii se jedná o kultivaci kódů 66431 rekonstrukce/osteotomie falangy, metakarpu - první, 66433 rekonstrukce/osteotomie falangy, metakarpu - přičti každou další, 66837 exstirpace burzy nebo ganglia - povrchová, 66437 rekonstrukce vazů zápěstí a ruky a 66419 artroplastika zápěstí a ruky.
  5. Dr. Fibír informoval výbor o založení twitterového účtu společnosti: @HandSurgCZ
  6. Další schůze výboru proběhne 13.9.2021 distančně od 19:00. Poslední schůze výboru v tomto roce je plánována jako výjezdní na 26.-27.11.2021 ve Vrchlabí, organizačně zařizuje Dr. Kebrle.

Zapsal Dr. Fibír

Vyhledávání