Zápis ze schůze výboru 23.3.3020

23.03.2020 20:30

Místo: konferenční hovor
Přítomni: Čižmář, Fibír, Hellmuth, Schmoranzová, Vodička, Zálešák
Omluveni: Kebrle

 

  1. Výbor projednal přihlášky nových členů do naší společnosti. Za člena společnosti byli přijati: Dr. Fiala. Členství ve společnosti zrušili: Dr. Skála.
  2. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a při vědomí obtížné predikce budoucího vývoje výbor rozhodl o přesunutí kurzu chirurgie ruky č.5 - Neurochirurgie, volné laloky, mikrochirurgie, brachiální plexus (původní termín 3.-4.4.2020) na podzimní termín 18.-19.9.2020. Kurz č.6 - Vrozené vady a varia, který měl proběhnout v tomto termínu byl přesunut na 9.-10.4.2021. Třetí cyklus kurzů chirurgie ruky začne na jaře roku 2022.
  3. Porovnáním databáze účastníků všech proběhlých kurzů bylo zjištěno celkem 17 účastníků, kteří absolvovali všech šest kurzů chirurgie ruky. Těmto účastníkům bude zhotoven certifikát o absolvování kurzů bez nutnosti o něj předem žádat a bude jim poslán. Grafický návrh certifikátu zařídí Dr. Fibír, bude odsouhlasen výborem per rollam.
  4. Dr. Hellmuth informoval o přesunu kongresu FESSH v Basileji (původní termín 3.-6.6.2020) na podzimní termín 2.-5.9.2020. Došlo i k posunu termínu pro časnou registraci (early fees) na 20.7.2020.
  5. Dr. Vodička s Dr. Schmoranzovou dořeší úhradu za výrobu Dlabalovy ceny, zatím dojednána výroba celkem 5 kusů.
  6. Dr. Fibír informoval výbor o přípravách na kongres chirurgie ruky v roce 2021. Předpokládaný termín je říjen 2021 a předpokládané místo konání je Hradec Králové. Kongres v roce 2025 organizuje Vysoké n. J., kongres v roce 2023 zatím nemá určeného organizátora.
  7. Byly diskutovány otázky a kritéria pro čestné členství a pro budoucí laureáty Dlabalovy ceny. Konsenzus výboru se ustálil na tom, že čestné členství by mělo být udělováno za dlouhodobý nebo celoživotní přínos oboru. Dlabalova cena může být udělena nejen za celoživotní ale i za mimořádný jednorázový nebo jiný výjimečný přínos oboru chirurgie ruky.
  8. Dr. Fibír informoval výbor o práci na kultivaci sazebníku výkonů ve spolupráci s doc. Pilným z výboru ortopedické společnosti.
  9. Další schůze výboru proběhne formou osobního setkání 8.6.2020 v Praze od 16:00 pokud tomu epidemiologická situace dovolí, místo setkání bude upřesněno. Další setkání výboru je plánováno jako výjezdní na 9.-10.10.2020, organizačně zajišťuje Dr. Zálešák.

Zapsal Dr. Fibír

Vyhledávání