Zápis ze schůze výboru 24.6.2019

24.06.2019 20:00

Místo: skype konferenční hovor

Přítomni: Čižmář, Fibír, Kebrle, Vodička, Zálešák

Omluveni: Hellmuth, Schmoranzová

 1. Naplánování programu schůze, doplnění bodů.
 2. Výbor projednal přihlášky nových členů do naší společnosti. Za člena společnosti byli přijati: Dr. Stankoviansky, Dr.Černoevič, Dr.Bencúr, Dr.Mišičko, Dr.Vodsloň. Členství ve společnosti zrušili: Dr. Kloud.
 3. Výbor doporučil vést vlastní evidenci členů společnosti, včetně seznamu členů Evropského klubu a čestných členů, která umožní rychlejší přijímání nových členů i rychlejší aktualizaci kontaktních informací členů společnosti, důležitých pro vzájemnou komunikaci. Realizací a spoluprací s členskou evidencí ČLS JEP byl pověřen Dr. Fibír.
 4. Vzdělávání: Dr. Kebrle informoval výbor o přípravách na nadcházející kurz chirurgie ruky, který se uskuteční na podzim, registrace je zatím otevřena.
 5. Vztahy s ostatními společnostmi: informace z posledního zasedání delegátů FESSH přednese Dr. Hellmuth na příští schůzi výboru. Stejně tak Dr. Zálešák bude informovat výbor o dění v IFSSH. Dr. Kebrle informoval výbor o jednání v Relationship comittee FESSH, zejména o jednání o spolupráci s ESPRAS, EFORT a EWAS. Dále Dr. Kebrle, jako člen scientific comittee kongresu FESSH v Basileji informoval o přípravách na tento kongres.
 6. Plánované odborné akce: Dr. Fibír informoval o přípravách na nadcházející kongres chirurgie ruky, který zajišťuje Dr.Humhej. Výbor považuje za vhodnou účast Dr.Humheje na příští schůzi výboru, aby mohl výbor informovat o přípravách na kongres. Na kongresu je plánováno shromáždění členů v hlavní jednací den (pátek) odpoledne.
 7. Finance: Dr. Vodička připraví pro shromáždění členů informaci o stavu hospodaření společnosti.
 8. V souvislostí s ustavením ocenění společnosti pro významné osobnosti, které se zasloužily o chirurgii ruky výbor souhlasí s názvem tohoto ocenění: Dlabalova cena České společnosti chirurgie ruky
 9. Dr. Zálešák doplní do evidence seznam účastníků mikrochirurgického kurzu chirurgie ruky, stejně jako Dr. Kebrle, za kurz proběhlý v roce 2018.
 10. Výbor ustanovil finanční fond předsedy společnosti, určený ke hrazení průběžných a administrativních výdajů, spojených s chodem společnosti a určil jeho roční výši.
 11. Dr. Fibír zajistí zhotovení nového razítka společnosti, s uvedením aktuálního českého a anglického názvu společnosti a aktuálního loga společnosti
 12. Výbor společnosti diskutoval možná kritéria a definici pracovišť chirurgie ruky v České republice. Konstatoval také, že bude nutné provést orientační průzkum pracovišť, zabývajících se částečně nebo zcela chirurgií ruky s ohledem na jejich zaměření, spektrum a počet výkonů. Přípravou byl pověřen Dr. Fibír, spolu s doc. Čižmářem a Dr. Kebrlem.
 13. Další schůze výboru proběhne v pondělí 16.9. v 15:30 v Praze, konkrétní místo bude upřesněno.

Zapsal Dr. Fibír

Vyhledávání