Zápis ze schůze výboru 25.6.2013

26.07.2013 18:30

Datum a místo konání: 25.6.2013 SANUS Hradec Králové
Přítomni: Fibír, Schmoranzová, Kebrle, Čižmář, Zálešák
Omluveni: Nejedlý, Smrčka

 

  1. Dle došlých přihlášek byli za členy společnosti přijati Dr.Popelka, Dr.Slezáková, Dr.Skačkov a Mgr.Calábová. Své členství ve společnosti ruší prof.Brychta a Dr.Šír, což vzal výbor na vědomí.
  2. Dr.Schmoranzová informovala o účetní uzávěrce společnosti za rok 2012, která skončila v plusu.
  3. Dr.Vřeský informoval členy výboru o stavu příprav na kongres společnosti. Plánovaný termín kongresu je 15.-16. listopadu v Ostravici v kongresovém centru hotelu Sepetná. Termín pro časnou registraci a zasílání abstrakt byl určen na 30.9. Do 15.7. budou zřízeny webové stránky s informacemi o kongresu. Společně s kongresem společnosti bude uspořádán i 1.kongres České společnosti rehabilitace ruky.
  4. Dr.Schmoranzová informovala o situaci na MZCR. Chirurgie ruky nebyla při posledních jednáních připuštěna jako možný nástavbový obor. V budoucnu se plánuje legislativní ustavení ještě další možnosti vzdělávání v rámci vysoce specializovaných odborností, kterými jsou tzv. funkční akreditované kurzy. I přesto, že ještě nejsou definovány podmínky a standardy kurzů, rozhodl se výbor zahájit práce na jejich realizaci. Dr.Fibír byl pověřen úpravou syllabu v rámci odbornosti a jeho rozdělením na 5-6 samostatných tematických okruhů, které by mohly v budoucnu tvořit náplň kurzů. Ty jsou zatím plánovány jako dvoudenní. Celý cyklus by měl být rozvržen do časového intervalu 2-.3 let.
  5. Dr.Kebrle informoval ohledně dění ve FESSH. Výstupy z posledního jednání delegátů na kongresu FESSH v Turecku zatím nejsou k dispozici. Dr.Kebrle navrhl jako příštího delegáta pro FESSH Dr.Fibíra, s čímž výbor vyslovil souhlas.
  6. Dr.Zálešák byl pověřen sestavením seznamu specialistů v chirurgii ruky, potenciálních zvaných řečníků na výukové akce pořádané společností.
  7. Příští setkání výboru bylo naplánováno na úterý 24.9.2013 do SANUsu v Hradci Králové od 15:00.


Zapsal MUDr.Fibír

 

Vyhledávání