Zápis ze schůze výboru 26.9.2022

26.09.2022 20:00

Místo: konferenční hovor

Přítomni: Fibír, Hellmuth, Kebrle, Schmoranzová, Vodička, Zálešák

Omluveni: Čižmář

 

 1. Výbor projednal přihlášky nových členů do naší společnosti. Za člena společnosti byli přijati: Mgr. Kukačková, MUDr. Bachr, MUDr. Christodoulou a MUDr. Schulzová.
 2. Dr. Hellmuth předal výboru informace z FESSH, zejména co se týče edukace (online semináře, FESSH Academy).
 3. Výbor naplánoval volby do výboru a revizní komise. Bude rozeslán informační mail výborem společnosti včetně pokynů k volbám. Ty jsou plánovány jako plně elektronické. Dále budou členové společnosti informováni mailem členské evidence ČLS JEP a i písemně, běžnou listovní zásilkou. Volby proběhnou v termínu 7.-21.11.  Výbor zvolil členy volební komise Dr.Slaninka, Dr.Smrčková a Dr.Badida.
 4. Plánované odborné akce: ČSTR pořádá kurzy, Kurz terapie ruky 22.-23.10.2023 v Praze ve FNKV, více na www.terapieruky.cz
 5. Dr.Helmuth informoval výbor o proběhlém kurzu chirurgie ruky - Traumatologie I. včetně autoevaluace kurzu. Další kurz chirurgie ruky 3.3. Traumatologie II. (garant Dr.Kebrle) proběhne v termínu 14.-15.4.2023 ve Vrchlabí. Kurz chirurgie ruky 3.4. Zápěstí, artroskopie (garanti prof.Čižmář a Dr.Vodička) je plánováno na 15.-16.9.2023
 6. Hospodaření společnosti je v plusu, tento rok byla platba členských poplatků IFSSH i FESSH provedena. Budou zhotoveny celkem 4 Dlabalovy ceny pro jejich laureáty v budoucnosti, zařídí Dr.Schmoranzová, fakturováno bude naší společnosti (Dr.Vodička)
 7. Dr.Fibír informoval výbor o schválení dalších kodů sazebníku:
  • Schváleno září 2022, předpoklad platnosti od 1.1.2024: 61221 REKONSTRUKCE ŠLACHY EXTENZORU RUKY - PRVNÍ ŠLACHA (původní název REKONSTRUKCE EXTENZOROVÉHO APARÁTU PRSTU RUKY), 61235 ARTHRODÉZA MP NEBO IP KLOUBU, 61237 KOREKČNÍ OSTEOTOMIE FALANGY NEBO METAKARPU, 61241 IMPLANTACE KOSTNÍHO ŠTĚPU NA RUCE
  • Nové kody: tzv. přičítací - 61222 REKONSTRUKCE ŠLACHY EXTENZORU RUKY - ZA KAŽDOU DALŠÍ PŘIČTI, 61236 ARTHRODÉZA MP NEBO IP KLOUBU - za každý další přičti
  • Výbor navrhuje zahájit práci na nových kodech, které by se týkaly využití 3D technologie jak v rámci plánování výkonů tak peroperačně. Prvotní podklady připraví Dr.Kebrle.
  • Dr.Kebrle navrhuje kultivaci JPL balíčků, výbor s návrhem souhlasí.
 8. Další schůze výboru proběhne 12.12.2022 20:30 formou konferenčního hovoru - ve složení podle výsledků voleb se sejde dosavadní i nově zvolený výbor společnosti.

Zapsal Dr.Fibír

Vyhledávání