Zápis ze schůze výboru 27.1.2014

13.02.2014 16:50

Datum a místo konání: 27.1.2013 SANUS Hradec Králové

Přítomni: Fibír, Schmoranzová, Kebrle, Čižmář, Zálešák, Nejedlý, Smrčka

 1. Za členy společnosti byl přijat MUDr. Hebelka a MUDr. Formanová.
 2. Výbor projednal současnou situaci s úhradou klostridiové kolagenázy. Výbor považuje léčbu Dupuytrenovy kontraktury kolagenázou za nedílnou součást léčebného spektra u této nemoci. Současnou úpravu hrazení přípravkou formou ZULP z paušálu považuje za prakticky znemožňující její použití. Výbor považuje použití kolagenázy za přínosné zvláště pro pacienty s agresivní formou, nebo pro pacienty, kteří nemohou absolvovat klasickou operační léčbu. Výbor doporučuje používání přípravku na specializovaných pracovištích nebo centrech, která mají dostatečnou zkušenost s chirurgickou léčbou Dupuytrenovy kontraktury a to jak s ohledem na rizika metody, tak s ohledem na její finanční náročnost.
 3. Výbor naplánoval volby do orgánů společnosti, které by měly proběhnout v průběhu roku 2014. Organizací byl pověřen doc.Nejedlý a Dr.Fibír. Volby budou korespondenční formu a proběhnou v průběhu května 2014.
 4. Byla diskutována podoba kurzů chirurgie ruky. První z kurzů proběhne na podzim tohoto roku, garantem je Dr.Fibír. Informace o kurzu budou zveřejněny na www.handsurgery.cz
 5.  Bylo naplánováno pořadí a orientační data konání pro další kurzy chirurgie ruky, organizované společností. Bližší popis náplní jednotlivých kurzů bude zveřejněn na webu společnosti. Plánovány jsou následující termíny a témata:
 • jaro 2015, téma: Traumatologie ruky I. (základy + měkké tkáně),  odborný garant Dr.Schmoranzová
 • podzim 2015, téma: Traumatologie ruky II. (kosti + klouby ruky mimo zápěstí), odborný garant Dr.Kebrle
 • jaro 2016, téma: Artroskopie a endoskopie. Chirurgie zápěstí, odborný garant doc.Čižmář
 • podzim 2016, téma: Mikrochirurgie, volné laloky, nervy, odborný garant doc.Nejedlý a Dr.Zálešák
 • jaro 2017, téma: Vrozené vady a Varia, odborný garant Dr.Schmoranzová
 1. Schůze nového výboru po volbách byla naplánována na 24.6. od 15:00 v SANUSu v Hradci Králové

Zapsal Dr.Fibír

Vyhledávání