Zápis ze schůze výboru 29.9.2015

29.09.2015 00:00

Datum a místo konání: 29.9.2015, Praha ,Klinika plastické chirurgie FNKV

Přítomni: Schmoranzová, Fibír, Nejedlý, Čižmář

Omluveni: Smrčka, Kebrle, Zálešák

1. Dr.Schmoranzová informovala výbor o proběhlém kurzu chirurgie ruky Traumatologie I. Kurz proběhl bez komplikací, součástí kurzu byla i evaluace lektorů účastníky kurzu, jejíž detaily byly diskutovány výborem. Finanční přebytek akce byl převeden do fondu naší společnosti v rámci ČLS JEP. Dr.Schmoranzová informovala i o přípravách na kurz Traumatologie II., kde je garantem Dr.Kebrle. Další kurz na téma Artroskopie a endoskopie organizuje doc.Čižmář, velmi pravděpodobně v termínu 10.-11.3.2016 v Brně, bude potvrzeno nebo upřesněno.
2. Dr.Schmoranzová informovala výbor o přípravách na výroční kongres společnosti. Registrace je otevřena, je ještě možno zasílat i přihlášky k aktivní účasti. Součástí kongresu bude i kongresový test o ceny a cena vystavovatelů. Jsou plánovány i dva worshopy. Bližší informace na stránkách kongresu. Byla diskutována i volba organizátora příštího kongresu v roce 2017
3. Za členy společnosti byli na základě písemné přihlášky přijati: Skácelová Radka, Hoplíček Jan, Dejmek Miloš, Chorvát Martin, Kovanda Tomáš, Horáčková Daniela, Němejc Milan, Křiváček Aleš a Matoušková Eva. Za členy evropského klubu byli přijati: Chorvát Martin, Slaninka Igor, Němejc Milan a Kovanda Tomáš.
4. Výbor zvažoval i možnost ocenění význačných osobností, které se zasloužily o obor chirurgie ruky. Způsob ocenění bude projednán na příští schůzi výboru. Dr.Schmoraznová bude informovat o možnostech ocenění v rámci ČLS JEP.
5. Všichni členové výboru se zaregistrují na službě Skype a nahlásí svá skype jména Dr.Fibírovi. První zkušební konferenční hovor se uskuteční v úterý 3.11. ve 20:00. V případě pozitivních zkušeností je zvažováno část schůzí výboru během roku provést formou konferenčního hovoru.
6. Dr.Fibír informoval o možnosti zahrnutí specialistů na chirurgii ruky v ČR do budovaného seznamu specialistů v oboru na stránkách www.fessh.com. Jako nejpravděpodobnější varianta byla diskutována možnost do seznamu nahlásit lékaře, členy evropského klubu ČSChR, kteří mají specializační atestaci a zájem být na seznamu zahrnuti. Rozhodnutí bude učiněno na příští schůzi výboru. Dále Dr.Fibír informoval o možnosti podat žádost o FESSH fellowship, podrobnosti viz www.fessh.com. Dále informoval členy výboru o projednávaných otázkách v rámci setkání národních delegátů FESSH na kongresu v Miláně.
7. Další schůze výboru se uskuteční podle plánu 12.11. v 18:00 v Harrachově

Zapsal Dr.Fibír

Vyhledávání