Zápis ze schůze výboru 3.10.2016

03.10.2016 20:00

Datum a místo konání: 3.10.2016, skype konferenční hovor

Přítomni: Fibír, Schmoranzová, Čižmář, Kebrle, Nejedlý, Smrčka, Zálešák

Omluveni: 0

Výbor diskutoval problematiku úhrady léčby DK kolagenázou systémem specializovaných center. Požadavky na erudici pracoviště, kterému společnost vystaví doporučení k zařazení do sítě center, definoval následovně: musí být definován garant centra, což může být pouze lékař/ka s praxí minimálně 5 let po atestaci z oboru plastické chirurgie, ortopedie, všeobecné chirurgie nebo traumatologie, který má za sebou minimálně 100 operací Dupuytrenovy kontraktury a je proškolen v aplikaci kolagenázy. Po splnění těchto kritérií je možno vystavit pracovišti potvrdit následující sdělení:

„Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP tímto potvrzuje, že pracoviště ................................ má dostatečné materiální a technické vybavení a je na dostatečné odborné úrovni, aby bylo oprávněno používat kolagenázu Clostridium histolyticum k léčbě Dupuytrenovy kontraktury. Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP souhlasí se zařazením tohoto pracoviště do sítě specializovaných center pro léčbu Dupuytrenovy kontraktury pomocí kolagenázy Clostridium histolyticum. Garantem léčby   kolagenázou Clostridium histolyticum  pro toto pracoviště je MUDr ………............… , který/á má  patřičné zaškolení a zkušenosti.“

Zapsal Dr. Fibír

 

Vyhledávání