Zápis ze schůze výboru 30.9.2014

23.10.2014 23:30

 

Datum a místo konání: 30.9.2014, Chirurgická klinika FN Hradec Králové

Přítomni: Schmoranzová, Fibír, Kebrle, Zálešák
Omluveni: Smrčka, Nejedlý, Čižmář

  1. Za členy společnosti chirurgie ruky byli přijati Dr.Bajus, Dr.Pospíšková, Dr.Pliska, Dr.Streit a Dr.Podkalská-Sommerová.
  2. Roční poplatky za rok 2014 byly pro FESSH již uhrazeny, podklady k platbě pro IFSSH pošle Dr.Zálešák a provede Dr.Fibír.
  3. Dr.Fibír informoval přítomné členy výboru o stavu příprav na kurz Základy chirurgie ruky, který se bude konat 8.-9.11.2014 v Hradci Králové. Byl konstatován velký zájem o účast na kurzu. Nyní je plně naplněna kapacita kurzu pro 50 účastníků a je registrováno dalších 40 náhradníků. Výbor doporučil smluvní ošetření autorských práv k přednáškám a autorským vzorům certifikátů. Diskutovalo se i o případném generálním firemním partnerství pro všechny kurzy, ale bez jasného závěru.
  4. Další kurz chirurgie ruky (Traumatologie I.) je předběžně plánován na 18.-19.4. v hotelu Větrov Vysoké n.Jizerou. Garantem je Dr.Schmoranzová.
  5. Dr.Schmoranzová informovala o plánovaném termínu konání kongresu společnosti pro rok 2015. Navrhovaný termín je 13.-14.11.2015  a kongresu by měl předcházet kurz chirurgie ruky (Traumatologie II.) v termínu 11.-12.11.2015. Kongres bude v hotelu Sklář v Harrachově.
  6. Jednáním s Českou neurochirurgickou společností o zapojení neurochirurgů do vzdělávacích aktivit společnosti byla pověřena Dr.Schmoranzová.
  7. Výbor souhlasí se zveřejněním pracovišť proškolených k aplikaci klostridiové kolagenázy na stránkách společnosti.
  8. Dr.Fibír přednesl výboru zprávu ze vzdělávacího kurzu v Maďarsku od Dr.Vaněčkové a Dr.Kubka souhlasil s jejím zveřejněním na stránkách společnosti.

Zpracoval Dr.Fibír

Vyhledávání