Zápis ze schůze výboru 31.8.2009

30.11.2009 14:44

Datum konání: 31.8.2009

Místo konání: SANUS Hradec Králové

Přítomni: Schmoranzová, Zálešák, Nejedlý, Kebrle, Fibír

Omluveni :Veselý, Smrčka, Pech

 

Program :
    Předsedkyně společnosti Dr.Schmoranzová informovala členy výboru o finanční situaci společnosti. V současné době je hospodaření společnosti v plusu a zůstatek na účtu společnosti je cca 80tisíc Kč. Je zaplacen poplatek za členství společnosti v IFSSH a v FESSH. Členové společnosti budou vyzváni k přihlášení do evropského klubu společnosti což znamená, že budou zároveň plnohodnotnými členy FESSH. Roční poplatek bude vyšší o 450Kč než poplatek běžného člena společnosti. Plnohodnotné individuální členství v FESSH, zprostředkované společností, umožňuje případné čerpání výhod nabízených FESSH (nižší kongresové poplatky, sleva předplatného JHS British volume apod.)


    Do společnosti byli přijati noví členové Pavel Dráč, Jan Zlatohlavý a Michal Sviták. Dr.Vlachové a Dr.Hamanové byl na základě jejich žádosti snížen roční poplatek na příští rok na 100Kč.


    Dr.Kebrle přednesl zprávu ze zasedání výboru FESSH a z kongresu FESSH v Poznani.


    Dr.Kebrle připomněl možnost členů společnosti ucházet se o junior a senior fellowships nabízených FESSH. Uzávěrka přihlášek je 1.12.2009


    Dr.Zálešák podal zprávu o přípravách kongresu chirurgie ruky 22.-23.10. v Olomouci, kterou vzal výbor na vědomí. Na kongresu se uskuteční další zasedání výboru společnosti a také valná hromada společnosti. Další sjezd je naplánován na podzim 2011 v Hradci Králové.


Zapsal MUDr.Fibír

Vyhledávání